Komentarze do czytań - XXXIII Niedziela zwykła

Kończący się rok liturgiczny kieruje naszą uwagę ku dniu sądu ostatecznego. Mówi o nim pierwsze czytanie z Księgi Daniela i Ewangelia. Psalm jest modlitwą człowieka ufającego Bożym obietnicom. Autor listu do Hebrajczyków kontynuuje naukę o wielkości i znaczeniu ofiary Chrystusa

oprac. AJ

Gdy usiłujemy wyobrazić sobie koniec czasów i Sąd Ostateczny, napotykamy poważne trudności. Właściwym wydarzeniem, które¬go oczekujemy i na które się przygotowujemy, jest powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Dzisiejsza Liturgia Słowa w różnych obrazach przybliża nam te wydarzenia i stawia przed nami pytanie: czy jesteśmy gotowi, by spotkać się z przychodzącym Chrystusem?

oprac. NM

Kiedyś skończy się świat i nastanie sąd. To wielka tajemnica, która pociąga i przeraża człowieka. Jednak o wiele częściej zatrzymujemy się na niezwykłości zdarzeń, które będą miały wtedy miejsce, niż nad prawdziwym, najgłębszym sensem tych wydarzeń. Wtedy okaże się nasze ostateczne zbawienie lub potępienie. Czy powierzamy swoje życie Jezusowi- Najwyższemu Arcykapłanowi- czy też próbujemy dojść do zbawienia na własną rękę będąc skazani na klęskę?

oprac. JK

Znajdź komentarze na inne dni