Komentarze do czytań - Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Pierwsze i drugie czytanie to porywające proroctwa wiecznego królowania Jezusa zaczerpnięte z Księgi Daniela i Apokalipsy. Psalm responsoryjny sławi Boga – Króla Wszechświata. W Ewangelii usłyszymy jak Jezus tłumaczy Piłatowi sens swego królowania.

oprac. AJ

Panowanie Jezusa nie ma w sobie nic z ziemskiej władzy, opiera się na potędze prawdy i miłości. Chrystus króluje jako Ukrzyżowany, przyjmuje władzę, przyjmując krzyż. Przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie, uwolnić nas od grzechów i dać nam możliwość udziału w Bożym Królestwie.

oprac. NM

Jezus nie jest byle jakim królem. W Jego ręku spoczywa wszelka władza, dana Mu przez Ojca. On panuje nad naszym życiem i śmiercią, wszystko zależy od Niego. Czy potrafimy oddać władzę nad naszym życiem tak wielkiemu i miłującemu Królowi, jakim jest Chrystus? Czy nasze życie oddaje należną Mu chwałę i cześć ze wszelkie dobro i miłość, które nam wyświadcza? Czy Jezus naprawdę jest Królem naszego życia?...

oprac. JK

Znajdź komentarze na inne dni