Komentarze do czytań - Niedziela Chrztu Pańskiego

Dzisiejsze pierwsze czytanie to Pieśń Sługi Pańskiego z Księgi Izajasza. Drugie czytanie jest zaczerpniętą z Dziejów Apostolskich mową św. Piotra w domu Korneliusza. Ewangelia przywołuje opis chrztu Jezusa w Jordanie w relacji św. Łukasza. Chrzest Jezusa w Jordanie rozpoczął Jego publiczną działalność. Św. Piotr powie, że po chrzcie Jezus przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władza diabła. W ten sposób wypełniło się proroctwo Izajasza o Słudze Pańskim, który przyniósł narodom Prawo. (Uwaga! Komentarz został napisany do czytań z pierwszego wydania lekcjonarza. Od 2016 r. czytania są inne)

oprac. AJ

W dzisiejszej Liturgii Słowa Chrystus objawia się nam jako zapowiedziany przez proroków realizator Bożego planu miłości i zbawienia, którego Duch Święty namaszcza do wypełnia zleconej Mu przez Ojca misji. Także i my przez Chrystusa w Duchu Świętym jesteśmy włączeni w wielki plan zbawienia. Zostaliśmy namaszczeni Duchem Świętym po to, byśmy mogli stać się uczniami Chrystusa i kroczyć Jego drogą. (Uwaga! Komentarz został napisany do czytań z pierwszego wydania lekcjonarza. Od 2016 roku czytania są inne)

oprac. NM

Jezus – wybrany, w którym Bóg ma upodobanie, Sługa Pański. On, Mesjasz- namaszczony- przychodzi by przemieniać nasze życie, umacniać w czasie słabości i uczyć sprawiedliwości. Przychodzi z mocą, by chrzcić nas Duchem Świętym i prawdą. Przychodzi do każdego, kto chce żyć zgodnie z Jego wolą. Czy nasze serca są otwarte na Jego Ducha? (Uwaga! Komentarz został napisany do czytań z pierwszego wydania lekcjonarza. Od 2016 roku czytania są inne)

oprac. JK

Chrystus Sługa, posłuszny we wszystkim swojemu Ojcu, napełniony Duchem Świętym, przychodzi do ludzi, aby dać im wolność. Nieustannie przynosi Dobrą Nowinę, przejrzenie dla zaślepionych, Prawo dla narodów. Uwalnia tych, którzy są pod władzą diabła. Przychodzi, aby ochrzcić każdego z nas Duchem Świętym i ogniem. (Uwaga! Komentarz został napisany do czytań z pierwszego wydania lekcjonarza. Od 2016 roku czytania są inne)

oprac. AD

Jan ma świadomość, że jest ktoś potężniejszy od niego. Cały czas to podkreśla. Mimo, że jest jednym z najpotężniejszym z proroków, to nie daje się ponieść pokusie wywyższania, umie ją pokonać, cały czas zachowuje pokorę. Czy i jak rozwijam pokorę w swoim życiu?

oprac. AM

Znajdź komentarze na inne dni