Komentarze do czytań - II Niedziela zwykła

W czytaniu z księgi proroka Izajasza usłyszymy dziś zapowiedź przyszłej chwały Jerozolimy, miasta, w którym zamieszka Bóg. Psalm responsoryjny jest hymnem sławiącym sprawiedliwego Boga-Króla. Aż do Wielkiego Postu w okresie zwykłym będą czytane fragmenty 1. Listu do Koryntian. Dziś usłyszymy o darach, które otrzymujemy dzięki Duchowi Świętemu. Ewangeliczny opis cudu w Kanie Galilejskiej jest jakby dalszym ciągiem objawienia, o którym mówiła liturgia Słowa poprzednich tygodni, Jezus objawił swą chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

oprac. AJ

Prorok Izajasz zapewnia nas dzisiaj, że Bóg nieustannie troszczy się o lud izraelski, wyprowadza go z niewoli i na nowo poślubia swój lud – zawiera z nim przymierze. Św. Paweł przypomina nam, że wszystkie dary i łaski, które otrzymujemy od Boga, mają służyć wzrostowi całej wspólnoty Kościoła. A Maryja w dzisiejszej Ewangelii zachęca nas słowami: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” do posłuszeństwa i wierności nauce Jezusa.

oprac. NM

Jezus – Oblubieniec. Jego miłość nie ogranicza się do wyrozumiałości i opieki, jaką okazuje się dziecku lub osobie słabej. To miłość, która chce dać siebie do końca, aż do pełnego zjednoczenia się. Jezus swoją Oblubienicę- Kościół obdarowuje wszystkim, czego jej potrzeba, rozmaitymi darami – charyzmatami. Przemienia codzienność życia, podobną do wody, w wyborne wino radości, abyśmy codziennie mogli Go wielbić.

oprac. JK

W Starym Testamencie Bóg czynił znaki, aby okazać ludowi, że się o niego troszczy. Pierwszy cud Jezusa wskazuje na Jego wielką miłość do ludzi, a pociągnięci tym znakiem uczniowie zaczynają w Niego wierzyć. Bóg przychodzi z mocą, aby działać wśród swojego ludu. Nie można pozostać obojętnym.

oprac. AD

Jezus przychodząc daje nam to, co najlepsze. Niezależnie od sytuacji życiowej. Dał młodym najlepsze wino, mimo że zabawa weselna chyliła się ku końcowi. Tak samo my powinniśmy dać to, co najlepsze, kiedy głosimy Ewangelię - nie patrząc na to, czy ktoś (według nas) zasłużył, czy też nie. W oczach Pana wszyscy zasłużyli na "najlepszą jakość" przekazu Ewangelii.

oprac. AM

Znajdź komentarze na inne dni