Komentarze do czytań - V Niedziela wielkanocna

Przewidziany na dziś fragment z Dziejów Apostolskich przynosi kolejny opis owocnej działalności misyjnej Pawła i Barnaby wśród pogan. Psalm responsoryjny sławi dzieła Boga, Jego wielkość i dobroć. Apokalipsa przytacza pierwszą cześć wizji nowego Jeruzalem, przybytku Boga z ludźmi. W Ewangelii Jezus nakazuje uczniom wzajemną miłość. Ona ma być znakiem rozpoznawczym uczniów Chrystusa.

oprac. AJ

Wsłuchujmy się w słowo Pana, który wzywa nas dziś do wzajemnej miłości. Zachowywanie przykazania miłości – pierwszego ze wszystkich przykazań – sprawia, że stajemy się naśladowcami samego Boga, budujemy wspólnotę Kościoła i włączamy się w dzieło przemiany otaczającego nas świata. Przez miłość Boga i ludzi przynosimy w naszym życiu obfity owoc dobrych czynów i stajemy się przyjaciółmi Boga.

oprac. NM

Bóg z nami - taki jest Pan. Stał się obecny w naszym życiu, zamieszkał w nim. Teraz chce, by Jego życie było w nas widoczne, byśmy nawzajem mogli stać się dla siebie umocnieniem. Jako znak naszej przynależności do Niego wybrał miłość, którą będziemy obdarzać się we wspólnocie wierzących i w świecie. Czy nasze życie jest już dziś pełne miłości i świadczy o tym, że należymy do Chrystusa?

oprac. JK

Bóg, który chce być Bogiem z nami, pozostawił nam swoje przykazanie, abyśmy się wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy mają poznać, że należymy do Chrystusa. Dzięki tej miłości już teraz możemy zmieniać oblicze ziemi, w oczekiwaniu na obiecaną nam przez Boga nową ziemię i nowe niebo.

oprac. AD

Znajdź komentarze na inne dni