Komentarze do czytań - Niedziela Trójcy Przenajświętszej

Dzisiejsza liturgia słowa mówi o tajemnicy Trójcy Świętej. W czytaniu z Księgi Przysłów widzimy uosobioną mądrość współdziałającą z Bogiem w dziele stworzenia. Psalm wysławia Boga – Stwórcę świata i człowieka. Św. Paweł w liście do Rzymian mówi o darach, jakie otrzymaliśmy przez Jezusa Chrystusa – wyzwoleniu od grzechu i Duchu Świętym. W Ewangelii Jezus obiecuje uczniom zesłanie Ducha Prawdy, który objawi im w pełni Ojca i Syna.

oprac. AJ

Tajemniczy Bóg – jeden, lecz obecny w trzech Osobach. Nie objawia się wprost, bo „nie moglibyśmy tego znieść”. Jednak pozwala nam siebie poznać. Jego Duch doprowadzi nas stopniowo do całej prawdy. Da nam wytrwałość, cnotę, nadzieję, które będą uczyły nas wśród codziennych przeciwności życia odkrywać Bożą mądrość i Boże zamiary.

oprac. JK

Zrozumienie tajemnicy Trójcy Świętej przekracza możliwości ludzkiego umysłu. Bóg jednak szuka obrazów i porównań, by ukazać nam rzeczywistość swojego życia. Otwartym sercem przyjmijmy słowa dzisiejszej liturgii i w Eucharystii oddawajmy chwałę „Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.”

oprac. NM

Dziś jesteśmy zaproszeni do wspólnoty z Bogiem na wzór wspólnoty Trójcy Świętej. Tylko dzięki Duchowi Świętemu, dawcy mądrości i nadziei, jesteśmy w stanie na to zaproszenie odpowiedzieć. On doprowadzi nas do całej prawdy. Dzięki usprawiedliwieniu przez Jezusa Chrystusa, możemy trwać w jedności i pokoju z Bogiem i sobą nawzajem.

oprac. AD

Znajdź komentarze na inne dni