Komentarze do czytań - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Fragment z Księgi Rodzaju opisuje spotkanie Abrahama z Melchizedekiem, kapłanem Boga Najwyższego. Psalm sławi Chrystusa, Króla i Kapłana. Św. Paweł w 1 liście do Koryntian przypomina ustanowienie przez Jezusa Eucharystii. Ewangelia opisuje cudowne rozmnożenie chleba. Jezus zatroszczył się, by ludzie, którzy Go słuchali nie byli głodni.

oprac. AJ

Błogosławieństwo… Król Salemu błogosławi Abrahama, Jezus błogosławi chleb, by go rozmnożyć. Spotkanie z Bogiem przy chlebie i winie czyni człowieka prawdzi¬wie szczęśliwym, wybranym. Bo to już nie jest zwykły chleb i zwykłe wino, lecz prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa – pamiątka Jego śmierci i zmartwychwstania. Nadzieja zmartwychwstania dla nas…

oprac. JK

Słowo Boże poprzez wydarzenia, które są zapowiedzią Eucharystii, ukazuje nam prawdę o Najświętszym Ciele i Krwi Chrystusa. Dar chleba i wina złożony przez Melchizedeka oraz cudowne rozmnożenie chleba wskazują na rzeczywistość o wiele większą – Bóg daje nam siebie, w swoim Ciele i w swojej Krwi. Dzięki nim pozostaje z nami na zawsze. Daje pokarm wzmacniający nasze siły duchowe, abyśmy wytrwali na drodze ziemskiej pielgrzymki.

oprac. AD

Znajdź komentarze na inne dni