Komentarze do czytań - XXIV Niedziela zwykła

W dzisiejszej liturgii słowa widzimy Boga miłosiernego. W czytaniu z Księgi Wyjścia Bóg wysłuchuje prośby Mojżesza i odstępuje od kary za bałwochwalstwo. Psalm responsoryjny to modlitwa grzesznika o wybaczenie grzechów. W Liście do Tymoteusza św. Paweł wyznaje swoją wiarę i dziękuje Bogu za łaskę nawrócenia. W Ewangelii usłyszymy trzy przypowieści: o zaginionej owcy, zgubionej drachmie i o synu marnotrawnym. Wszystkie one pokazują radość Boga z nawrócenia człowieka.

oprac. AJ

Miłosierdzie Boga nie zna granic. Gotów jest On przebaczyć każdemu grzesznikowi, który żaluje popełnionych czynów i obiecuje poprawę. Jego miłość jest w stanie przemienić prześladowcę Kościoła w gorliwego Apostoła. Ten, który ma moc stworzyć w każdym z nas nowe, czyste serce, nie odrzuca tych, którzy przychodzą pokorni i skruszeni. Ale miłosierdzie Boga sięga jeszcze dalej. Przyciąga do siebie również tych, którzy sami nie żałują, ale za którymi ktoś się u Niego wstawia. Modlitwa wstawiennicza za grzeszników może sprowadzić na naszych braci błogosławieństwo samego Boga, a tym samym prowadzić ich ku nawróceniu.

oprac. AD

Bluźnierca, prześladowca i oszczerca. Dla Boga każdy człowiek wart jest przebaczenia. Nad każdym z nas, słabym i czasem niewiernym, Bóg pochyla się z miłością i zapomina nasze grzechy. Każdy z nas zaproszony jest do tego, żeby przekreślić to, co w jego życiu jest złe i rozpocząć nowe życie – oddane Bogu.

oprac. JK

Chrystus przyszedł na świat, by zbawić grzeszników – tę prawdę przekazuje nam dziś Liturgia Słowa pod wieloma obrazami. Bóg cieszy się z odnalezionej owcy, która wraca do stada, odnalezionej drachmy, z powrotu do domu syna marnotrawnego, z każdego grzesznika, który się nawraca. W przebaczeniu objawia się wielkość miłości Boga.

oprac. NM

Znajdź komentarze na inne dni