Komentarze do czytań - XXV Niedziela zwykła

Proroctwo Amosa skierowane jest przeciwko bogaczom żyjącym kosztem ludzi ubogich. Psalm wysławia Boga, który ma moc wy-wyższyć ubogiego. Św. Paweł w 1 Liście do Tymoteusza zachęca chrześcijan do wytrwałej modlitwy za wszystkich ludzi, podkreśla, że jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi jest Jezus Chrystus. W ewangelii słyszymy przypowieść o obrotnym rządcy. Jezus mówi, jakie powinno być miejsce pieniędzy w życiu chrześcijanina.

oprac. AJ

Nawet najmniejsze uczynki są ważne. Wierność Bogu w codzienności, w każdej decyzji naszego życia, procentuje na życie wieczne – i odwrotnie. Nie ma niewierności, która nie miałaby znaczenia dla naszego sumienia. Bóg dla każdego z nas ma wspaniały plan i prowadzi nas do jego realizacji. Po drodze czekają nas jednak próby. Nie muszą to być spektakularne pokusy – prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością, to nie lada wyzwanie. Trudno jest dochować wierności w każdym drobiazgu, w każdej minucie, w każdym słowie i decyzji. Jednak nie ma innej drogi do świętości.

oprac. AD

Wielu z nas potrafi wspaniale gospodarować pieniędzmi. Wiemy co zrobić, by małym kosztem dojść do wielkich zysków. Jednak czy tak samo postępujemy w wierze? Czy zaprzęgamy nasze zdolności i pomysłowość w służbę Bogu, aby Jego królestwo rozprzestrzeniało się po krańce świata. Bóg potrzebuje naszego sprytu. Użyjmy go w dobrej sprawie.

oprac. JK

Jak ubóstwo samo z siebie nie jest cnotą, tak bogactwo nie jest automatycznie występkiem. Niesie jednak ze sobą niebezpieczeństwo żądzy posiadania. Dzisiejsza Liturgia Słowa zachęca nas, byśmy byli ludźmi pokornymi, otwartymi na łaską Boga, gotowymi, by przyjąć i ubogacić się nauką Jezusa.

oprac. NM

Znajdź komentarze na inne dni