Komentarze do czytań - XXXIII Niedziela zwykła

Dzisiejsze czytania w szczególny sposób przywołują perspektywę czasów ostatecznych. Fragment z księgi proroka Malachiasza, ostatniej księgi Starego Testamentu, to proroctwo zapowiadające nadchodzący dzień sądu, który dla czczących Imię Boże jest dniem nadziei i uzdrowienia. Psalm chwali Boga, który osądza świat sprawiedliwie. W Ewangelii Jezus sam mówi o swoim powtórnym przyjściu na ziemię i poprzedzających je znakach ? wojnach, kataklizmach, prześladowaniach uczniów. Wzywa do wytrwałości. Drugie czytanie to fragment z 2 listu do Tesaloniczan. Tesaloniczanie w oczekiwaniu na rychły koniec świata zaniedbywali swoje codzienne obowiązki. Św. Paweł napomina ich. Stawiając siebie za przykład pokazuje, że każdy winien pracować i zarabiać na swoje utrzymanie.

oprac. AJ

W oczekiwaniu na ostateczne przyjście Pana trzeba umieć właściwie żyć. Bóg oczekuje od nas sprawiedliwości i odpowiedzialności. Troski nie tylko o swoje dobro, ale i o dobro innych. Jednak przede wszystkim oczekuje od nas byśmy dali świadectwo w wierze. W codziennym życiu, wobec braci w wierze i wobec tych, którzy będą nas prześladować. Niech cały świat pozna, że z ufnością oczekujemy Jego przyjścia i wiemy, że On nas ocali.

oprac. JK

Dzisiejsza Liturgia Słowa przedstawia nam wizję końca świata i powtórnego przyjścia Chrystusa. Dzień ten nadejdzie z pewnością, nie wiemy jednak, kiedy to nastąpi. W Ewangelii Chrystus zachęca nas, abyśmy oczekiwali tego dnia wytrwale i byli zawsze przygotowani, bo Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie.

oprac. NM

Na końcu czasów Chrystus przyjdzie ponownie. Dla tych, którzy Go kochają, nie będzie to wydarzenie przerażające, ale pełne miłości. Każda Eucharystia jest oczekiwaniem na przyjście Pana i wyrażeniem gotowości na stanięcie przed Tym, który jest sprawiedliwy, kocha i przebacza. Jest przygotowaniem na spotkanie w dniu sądu nad światem.

oprac. AD

Znajdź komentarze na inne dni