Komentarze do czytań - II Niedziela Adwentu

Bóg powołał do istnienia wszystkie narody i pragnie ich zbawienia, czyni ich jednym Ludem Bożym i uświęca swoim słowem. Zapowiedzi proroków, które usłyszymy w dzisiejszej Liturgii Słowa wypełniły się przez przyjście Chrystusa. On mocą Ducha Świętego działa w Kościele, kształtuje historię ludzkości i chce obdarzyć świat prawdziwym pokojem.

oprac. NM

Prorok Izajasz w pierwszym czytaniu mówi o przyjściu Mesjasza. Mesjasz będzie pochodził z rodu Dawida i będzie obdarzony pełnią darów Ducha Świętego. Prorok szczegółowo opisuje czasy pokoju, które nastaną gdy przyjdzie Mesjasz. W psalmie będziemy modlić się o przyjście Zbawiciela, dawcy pokoju. Św. Paweł w drugim czytaniu mówi, że to Chrystus jest wypełnieniem Bożych obietnic i świadectwem wierności Boga oraz zachęca do trwania w cierpliwości i nadziei. W Ewangelii słyszymy o wystąpieniu Jana Chrzciciela, który zapowiada nadejście Jezusa i wzywa do nawrócenia.

oprac. AJ

Mesjasz - wprowadzający pokój, ale i z wiejadłem. Łagodny i pełen miłości, lecz równie groźny dla tych, którzy lekceważą prawo Boże. Mesjasz nadchodzi, by przemienić nasze życie. „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego.” Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.” Z cierpliwością, nadzieją i pociechą wskazujmy Go światu, aby każdy mógł dostąpić zbawienia.

oprac. JK

Jan Chrzciciel głosił nadejście Mesjasza, nawoływał do nawrócenia i chrzcił skruszonych grzeszników wodą. My już otrzymaliśmy chrzest chrystusowy - chrzest Duchem Świętym i ogniem. Słyszeliśmy Dobrą Nowinę o nadejściu Mesjasza. Wezwanie do nawrócenia, do przemiany życia, do odrzucenia złych uczynków i większej miłości bliźniego, jest jednak nadal aktualne – nawrócenie jest niezbędne do tego, abyśmy mogli stać się uczestnikami zbawienia.

oprac. AD

Znajdź komentarze na inne dni