Komentarze do czytań - XIV Niedziela zwykła

Naśladowanie Chrystusa jest trudne, lecz Bóg sam uzdalnia nas do tego. Nie dźwigamy krzyża sami wśród przeciwności życia, lecz to Bóg umacnia nas swą łaską i pokrzepia w drodze. Wsłuchajmy się w treść dzisiejszej liturgii i przyjmijmy słowo umacniające nas w podążaniu za Chrystusem.

oprac. NM

Znajdź komentarze na inne dni