Komentarze do czytań - XXVI Niedziela zwykła

Liturgia Słowa kontynuuje wezwanie do nawrócenia, które słyszeliśmy w poprzednią niedzielę. Prorok Ezechiel zwraca uwagę na Boże postępowanie wobec tych, którzy porzucili złe drogi. Psalm jest modlitwą o Boże miłosierdzie wypowiadaną przez człowieka świadomego swej grzeszności. W Ewangelii Jezus opowiada arcykapłanom i starszym ludu przypowieść o dwóch synach właściciela winnicy i wyjaśnia, w jaki sposób odnosi się ona do ich życia. Początek 2. rozdziału listu św. Pawła do Filipian to wezwanie do jedności i pokornego służenia braciom na wzór Chrystusa Sługi.

oprac. AJ

Działanie Boga związane z Jego miłosierdziem nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością w pojęciu ludzkim. Każdy z nas jest człowiekiem grzesznym, dlatego wszyscy potrzebujemy Bożego miłosierdzia i przebaczenia. Aby je otrzymać, potrzebne jest nawrócenie i pójście za głosem Bożym.

oprac. NM

Łatwo jest ulec iluzji bycia „dobrym człowiekiem”. Lecz, jeśli uznamy, że jesteśmy już tak pobożni, że nie trzeba nam już nic więcej, wtedy przyjdzie pokusa i zwątpienie. Nie wystarczy powiedzieć Bogu „tak”. Trzeba nam swoją zgodę na Jego obecność poświadczyć własnym życiem. Jeśli nie będziemy swej mocy szukać w Panu, nie pozostaniemy Mu wierni. Obyśmy jak Chrystus, potrafili stać się Jego pokornymi sługami, by tym większe mogło nas spotkać wyniesienie.

oprac. JK

W wypełnianiu woli Boga ważne są nie deklaracje, ale czyny. Pokorne zaufanie Chrystusowi, którego mamy się uczyć z postawy celników i grzeszników. Bóg zawsze czeka na nawrócenie i przygarnia do siebie tych, którzy uznając swe winy odnajdują drogę do Niego.

oprac. AD

Znajdź komentarze na inne dni