Komentarze do czytań - Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

W uroczystość Chrystusa Króla liturgia Słowa przynosi najpierw piękny obraz Boga – Pasterza, troszczącego się o swoje owce i sprawującego nad nimi sąd. Odpowiedzią na te słowa jest Psalm 121 wyznający wdzięczność za Bożą opiekę. II czytanie przedstawia wizję czasów, gdy Chrystus – Król całej Ziemi pokona ostatecznie wszystkich sprzeciwiających się Jego władzy. W Ewangelii Jezus pokazuje uczniom poruszającą wizję sądu nad wszystkimi narodami.

oprac. AJ

Dzisiejsza Liturgia Słowa ukazuje nam, że określenie Królestwo Chrystusa tylko w niepełny sposób wyraża całe bogactwo rzeczywistości, którą oznacza. Chrystus – odwieczny Syn Boży ma absolutne pierwszeństwo w hierarchii stworzenia. Wszystko zostało stworzone przez Niego i dzięki Niemu istnieje. On dla nas stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał. On jest sensem świata, dzięki Niemu został ludzkości przywrócony utracony Boży porządek. On jest tym, który przyjdzie na końcu czasów, by wziąć nas do siebie.

oprac. NM

Pan jest naszym Pasterzem. Dogląda nas, wskazuje miejsca gdzie możemy się karmić obficie i spokojnie odpocząć. Odnajduje nas, gdy zbłądzimy, leczy nasze rany i uwalnia z sideł. Uczmy się być pokornymi owcami, które dzielą się tym co mają z innymi: karmią głodnych, poją spragnionych, odwiedzają chorych i opuszczonych. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie sądzić w chwale, obyśmy się nie okazali rogatymi kozłami, pełnymi egoizmu. By ostatecznie „Bóg był wszystkim we wszystkich”.

oprac. JK

Czy widzę tych, którzy nie radzą sobie w życiu? Co robię, gdy ich zauważę? Czy myślę o tych, którzy są zależni od innych? Każdy głodny, bez domu, bez bliskich jest posłany do nas przez Boga. Od nas zależy, co z tym zrobimy. Czy ich ogarniemy opieką, czy zostawimy w niedoli. Jezus wzywa nas jednak do tego, byśmy zajęli się tymi, którzy mają od gorzej. To jest wezwanie do działania, jeśli chcemy trwać z Nim przed Ojcem w Niebie.

oprac. AM

Znajdź komentarze na inne dni