Komentarze do czytań - II Niedziela Adwentu

Fragment z księgi proroka Izajasza to radosna zapowiedź objawienia chwały Bożej, wezwanie do przygotowania dla Niego drogi. O przyjściu Pana na ziemię mówi także psalm responsoryjny. Początek Ewangelii św. Marka pokazuje Jana Chrzciciela jako tego, który przygotowywał drogę dla Mesjasza, Jezusa — tak jak to zapowiadał Izajasz. II czytanie kontynuuje naukę o Dniu Pańskim — chrześcijanie są tymi, którzy oczekują nowego nieba i nowej ziemi.

oprac. AJ

Czas Adwentu to czas przygotowania na przyjście Pana. Mamy prostować ścieżki naszego życia, nawracać się z naszych słabości i grzechów. Bóg chce okazać nam swoją łaskę i zbawienie, chce już przyjść do nas, ale czeka, bo chce zastać nas przygotowanymi.

oprac. NM

Prostujmy ścieżki dla Pana. Uświęcajmy się w swoim postępowaniu i pobożności, jeśli chce¬my przyspieszyć dzień spotkania z Panem. Bóg już jest blisko, On chce przyjść do nas z łaską zbawienia. Czeka jednak cierpliwie na nasze nawrócenie, byśmy byli gotowi Go przyjąć do naszych serc. Wtedy sam ofiaruje nam to co doskonalsze, co On sam dla nas od dawna przygotował.

oprac. JK

Jan głosi Dobrą Nowinę, głosi Jezusa. Jest swoistą drogą do Niego. Dając Jana Bóg pokazuje nam, że każdy z nas potrzebuje drugiego człowieka, który nas doprowadzi do Jezusa. Jan wskazuje nam też, że musimy zmienić swoje żucie, musimy zawrócić na drodze grzechu. Jeśli tego nie zrobimy, nie spotkamy Boga, choćby objawiał się w najpiękniejszy sposób.

oprac. AM

Znajdź komentarze na inne dni