Dojrzałość w Chrystusie

(232 -lipiec -sierpień2020)

z cyklu "W Sieci"

Cosiliar Post

Maksymilian Kuźmicz

„Bo żaden z nas nie ma tego, co mamy razem…”, stwierdza znana oazowiczom piosenka. Bogactwo darów, talentów, doświadczeń i osobowości w świecie jest wielkim darem. Daje nam okazję do poznawania innych perspektyw we wspólnym odkrywaniu piękna prawdy. Inne tradycje kulturowe czy religijne bądź wyznaniowe mogą nas niezwykle ubogacić, nawet jeśli będą prowadzić jedynie do poszukiwania nowych uzasadnień tego, czym żyjemy – w końcu 1 List św. Piotra zachęca nas, abyśmy „zawsze byli gotowi […] do uzasadnienia tej nadziei, która w nas jest” (1 P 3, 15b). Dlatego warto zajrzeć na (anglojęzyczną) stronę conciliarpost.com.

Tytuł portalu jest nie przypadkowy. Concilium w kontekście nauki, zwłaszcza medycyny, to zebranie ekspertów mające na celu rozwiązanie jakiegoś problemu. Chrześcijanie terminem tym określali spotkanie biskupów Kościoła powszechnego, które w języku polskim nazywamy soborem. Do obu tych znaczeń nawiązuje strona, która identyfikuje się jako „międzynarodowa, internetowa wspólnota prowadząca teologiczne konwersacje, dzieląca się refleksjami nad chrześcijaństwem i komentująca współczesne wydarzenia z perspektywy wiary”. W tej intelektualnej, wirtualnej wspólnocie, znajdziemy chrześcijan różnych wyznań i tradycji, z różnych części świata - rzymski katolik z Belgii może mieć odmienne doświadczenie wiary niż rzymski katolik z Filipin.

Jedna z zakładek jest poświęcona ojcom Kościoła. Znajdziemy tam informacje o ich życiu, myśli i ich współczesnej percepcji. To sięganie do źródeł niepodzielonego Kościoła może być bardzo cenne i ożywcze. Mam bowiem wrażenie, że żyjąc świadectwem i myślą polskich świętych, zwłaszcza Faustyny Kowalskiej i Jana Pawła II, nie znamy bogactwa pism Grzegorza z Nazjanzu czy Orygenesa. Czytając o nich na „Conciliar Post” możemy ze zdumieniem odkryć motywy znane nam z „Dzienniczka” – a przecież Faustyna nie była uczoną zakonnicą!

Inne zakładki odsyłają nas do sekcji „Dialogi” i „Newsy”. „Dialogi” to bardzo ciekawe polemiki i dyskusje podejmujące zarówno nowe, kontrowersyjne tematy, jak choćby religijne aspekty elektronicznej kontroli, jaki i bardziej tradycyjne zagadnienia. Są one jednak przedstawiane w interesujący i zniuansowany sposób, odwołując się do tekstów kultury, dzięki czemu możemy na nowo zastanowić się np. nad zasadnością przekładów biblijnych („och, a to nie jest oczywiste?”) czy ich stylem. Newsy zawierają informacje z życia społeczności „Conciliar Post” ale przede wszystkim próby komentowania bieżących wydarzeń w świetle wiary. Zakładka „Okrągłe Stoły” przenosi nas do dyskusji prowadzonych przez członków internetowej społeczności, którzy spierają się o spowiedź, zwierzęce dusze czy pewność zbawienia (aż szkoda, że nikt nie dokonał transkrypcji i tłumaczenia konferencji Ojca Franciszka na ten temat… dostępna jest na YouTube).

Ostatnia zakładka to rozwijana lista tematów, takich jak sztuka i literatura, tradycje chrześcijańskie, teologia i życie duchowe, polityka i bieżące wydarzenia oraz recenzje. Wyszukiwanie interesujących nas materiałów ułatwia też obecny w stopce strony system tagów, który wyświetla nam wszystkie materiały należące do danej kategorii.

„Conciliar Post” pozwala na lepsze zrozumienie i intelektualne spotkanie z siostrami i braćmi w Chrystusie, którzy w różny, czasem odmienny od naszego, sposób przeżywają swoją wiarę. Dzielą się tym, co otrzymali: doświadczeniem, wiedzą, tradycją. Pokora każe nam uznać, że nie wszystko wiemy – dlatego mamy konsylium.