Polecamy artykuł - „Zmęczony prorok”

Rezygnacja papieża Benedykta XVI wywołała szok. W jakiejś mierze to zrozumiałe – jeśli ktoś podejmuje decyzję, której tak naprawdę nikt przedtem nie podejmował (przytaczane rozmaite analogie były jednak cokolwiek kulawe), trudno się dziwić, że świat w pierwszej chwili reaguje szokiem. Nie wszystkim jednak z pierwszego szoku udało się wyjść. Do dziś są ludzie, którzy mają Benedyktowi za złe jego rezygnację. Czy papież miał prawo do rezygnacji? Formalnie miał – przewiduje taką możliwość wprost kodeks prawa kanonicznego. Czy jednak wypadało rezygnować? Czy papież nie powinien trwać przy urzędzie bez względu na wszystko? Przyjrzyjmy się, jakie przyczyny rezygnacji wskazał Benedykt XVI:...