Polecamy artykuł - „Matka Boża czy Bóg-Matka”

Pobożność ludowa przyczyniła się do powstania wielu kompozycji, które wyrażając cześć Boga, stały się wielkim świadectwem historii. Obok czci Boga, zgodnie z kultem Kościoła Katolickiego, pojawiło się wiele pieśni ku czci świętych. Na szczególną uwagę pośród nich zasługuje twórczość maryjna. Pieśni ku czci Matki Syna mówią o udziale Bogarodzicy w dziele zbawienia, są pochwałą tej, która stała się i dla nas Matką i Królową. Niestety, w rozmaitych śpiewnikach liturgicznych natrafiamy na pieśni tworzone na przestrzeni historii polskiej religijności, w których znajdują się błędy teologiczne. Najczęściej ten problem sygnalizuje się na przykładzie pieśni "Serdeczna Matko". W trzeciej i piątej...