Polecamy artykuł - „Aktywne obdarowanie”

Gdy święty Jan Paweł II na placu Zwycięstwa w Warszawie modlił się „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”, nikt nie przypuszczał do czego nasz naród te słowa doprowadzą. Siostra Bogna Młynarz wspominając swoje postanowienie codziennej modlitwy do Ducha Świętego zauważyła, że koniecznie powinna być do tego dołączona instrukcja obsługi, bo – uwaga! – to się wszystko spełnia. Jeśli pojmiemy Ducha Świętego jako żywą działającą Osobę, to w tym nie ma miejsca na takie sobie mówienie. Nie ma miejsca na suchą teorię. Tu działa Boży Duch, Ten, który nas przekonuje o równoczesnym działaniu również Boga Ojca i Syna Bożego. Tu stykamy się z rzeczywistością Boga kochającego, który...