Polecamy artykuł - „Twoja wola, Ojcze”

"Wiedzący dobre i złe” — tak Bóg mówi o człowieku po grzechu pierworodnym, kiedy wygania go z raju (por. Rdz 3,22). Zaskakująco dla nas stwierdza, że jesteśmy jak On. Poprzez nieposłuszeństwo staliśmy się tymi, którzy ustanawiają normę dobra i zła. Stanęliśmy na miejscu Boga. Sytuacja chaosu, napięcia i niepokoju odwracana jest nieustannie przez Chrystusowe posłuszeństwo krzyża. Parafrazowane przez człowieka rajskim nieposłuszeństwem szatańskie „nie będę służył” staje się słabe w konfrontacji z wypowiadanym przez Jezusa „niech się stanie Twoja wola, Ojcze”. Te dwa opozycyjne, ale w przedziwny sposób dopełniające się wydarzenia historii zbawienia: upadek pierwszych rodziców i Pascha...