Ekumenizm

(207 - październik - grudzień 2015)

Do Pana należy ziemia

ks. Adam Prozorowski

Biblia wobec uchodźców, cudzoziemców i obcych

W tradycji biblijnej ludy otrzymały swoją ziemię. Każdy z narodów otrzymał kawałek przestrzeni, na której może żyć. Lud Boży, Izrael, również otrzymał od Boga ziemię. Pan przyobiecał mu ją na wieki. Warunkiem przebywania w Ziemi Obiecanej była wierność Bogu i Jego przykazaniom. Bóg jasno ostrzegał, że jeżeli Izraelici będą niewierni Prawu Bożemu, wtedy zostaną rozproszeni między inne narody i staną się obcymi i uchodźcami.

Kiedy ludy z różnych powodów opuszczają wyznaczone im przez Boga miejsce zamieszkania, może to rodzić różne problemy. Dla Egipcjan problemem stał się zjednoczony, niepoddający się asymilacji lud Izraela, a zakończyło się to tragedią ekonomiczną i ucieczką, która pozostawiła złupionych i płaczących Egipcjan.

 

Izraelici zdobywający Kanaan napotkali na silny opór mieszkających tam ludzi. Ziemia Obiecana została podbita dzięki mocy Bożej i posłuszeństwu Jozuego i jego pokolenia. Kiedy Żydzi zamieszkali już w Ziemi Świętej, ich posłuszeństwo Bogu zostało wystawione na próbę. W kraju pozostało wielu Kananejczyków, którzy dalej praktykowali swoje bałwochwalcze obrzędy, uwodząc serca Żydów. Księga Sędziów pokazuje, jak Izrael musiał uczyć się żyć między obcymi i jakim zagrożeniem, także politycznym, byli dla niego cudzoziemcy.

(…)

Abraham zostawia swój dom rodzinny i idzie do ziemi, która została mu obiecana przez Pana. Żyje tam, choć czasami musi uciekać do Egiptu doświadczając losu uchodźcy.

Czytając historię Jakuba, widzimy uciekiniera, oszusta, który chociaż żył między krewniakami, doświadczył ciężkiego losu człowieka, który nie jest u siebie.

Mojżesz również przez 40 lat mieszkał u Madianitów zanim został powołany przez Boga, aby wyprowadzić Izraela z domu niewoli.

 

W czasach sędziów, gdy głód zajrzał do Betlejem, Elimelek i Noemi szukali poprawy swojego losu w Ziemi Moabu. Po tragicznej śmierci męża i dwóch synów Noemi wraca do Betlejem wraz ze swoją synową Rut Moabitką i ta staje się prababką Króla Dawida i znajduje się w rodowodzie Mesjasza Jezusa.

To tylko fragment artykułu. Całość w drukowanym "Wieczerniku"