Roczne czytanie Biblii

Redakcja „Wieczernika” zachęca do przeczytania całego Pisma Świętego w ciągu roku.

O rocznym czytaniu Biblii pisaliśmy już w numerze 132 (wrzesień-październik 2004 r.) Artykuł Agaty Jankowiak pt. „Aby poznać Boga” zarysowuje główne założenia pomysłu, ich realizacja w praktyce znajduje się w świadectwach zebranych w artykuł pt. „Co dało mi roczne czytanie Pisma świętego?”.

W ramce po prawej stronie pojawiają się sigla tekstów do czytania rano i wieczorem, każdego dnia.

Można również pobrać plik z rozpiską na cały rok, w formacie pdf.

pobierz plik