Prenumerata krajowa „Wieczernika”

Prenumeratę „Wieczernika” można zamówić pod adresem redakcji

e-mail: prenumerata@wieczernik.oaza.pl

lub

os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań

Zasady prenumeraty

 • cena 1 egz. - 9 zł
 • prenumerata półroczna jednego egzemplarza (2 numery) - 18 zł + koszt przesyłki: 10 zł, łącznie 28 zł
 • prenumerata roczna jednego egzemplarza (4 numery) - 36 zł (1 egz.) + koszt przesyłki: 20 zł, łącznie 56 zł
 • Przy zamówieniach większej ilości egzemplarzy odpowiednio niższy koszt przesyłki (Szczegółowe informacje i wyjaśnienia: prenumerata@wieczernik.oaza.pl)
 • Przy zamówieniach powyżej 11 egzemplarzy możliwość osobnej płatności za każdy numer
 • Wpłat na prenumerarę prosimy dokonywać na konto:

  Wydawnictwo Światło-Życie
  SANTANDER BANK SA, 25 oddział w Krakowie
  20 1500 1979 1219 7001 6625 0000
  W tytule przelewu prosimy wpisać „prenumerata Wieczernika”

Prenumerata wersji elektronicznej

 • cena 1 egz. - 7 zł
 • Wpłat na prenumerarę prosimy dokonywać na konto:

  Wydawnictwo Światło-Życie
  SANTANDER BANK SA, 25 oddział w Krakowie
  20 1500 1979 1219 7001 6625 0000
  W tytule przelewu prosimy wpisać „prenumerata Wieczernika”