Prenumerata krajowa „Wieczernika”

Prenumeratę „Wieczernika” można zamówić:

Zasady prenumeraty

 • cena 1 egz. - 7 zł
 • prenumerata półroczna (3 numery) - 21 zł (1 egz.) + koszt przesyłki: 12 zł, łącznie 33 zł
 • prenumerata roczna (6 numerów) - 42 zł (1 egz.) + koszt przesyłki: 24 zł, łącznie 66 zł
 • Przy zamówieniach większej ilości egzemplarzy odpowiednio niższy koszt przesyłki (Szczegółowe informacje i wyjaśnienia: prenumerata@wieczernik.oaza.pl)
 • Przy zamówieniach powyżej 11 egzemplarzy możliwość osobnej płatności za każdy numer
 • Wpłat na prenumerarę prosimy dokonywać na konto:

  Wydawnictwo Światło-Życie
  SANTANDER BANK SA, 25 oddział w Krakowie
  20 1500 1979 1219 7001 6625 0000
  W tytule przelewu prosimy wpisać „prenumerata Wieczernika”

Prenumerata wersji elektronicznej

 • cena 1 egz. - 6 zł
 • prenumerata półroczna (3 numery) - 18 zł
 • prenumerata roczna (6 numerów) - 36 zł
 • Prosimy o napisanie w rubryce uwagi dodatkowe: prenumerata elektroniczna.
 • Wpłat na prenumerarę prosimy dokonywać na konto:

  Wydawnictwo Światło-Życie
  SANTANDER BANK SA, 25 oddział w Krakowie
  20 1500 1979 1219 7001 6625 0000
  W tytule przelewu prosimy wpisać „prenumerata Wieczernika”