Ziemia Święta

(213 -listopad -grudzień2016)

z cyklu "Biblioteczka"

Docat

Dorota Czyżewska-Misztal

DOCAT to kontynuacja YOUCATU podarowanego młodym ludziom przez papieża Benedykta XVI. Tym razem to papież Franciszek oferuje młodym ludziom na całym świecie nauczanie społeczne Kościoła katolickiego „w pigułce”. Jest to szczególnie aktualna pozycja w kontekście dyskusji w wielu środowiskach na temat owoców, które w sercach młodych ludzi i w polskim Kościele w ogóle wydały Światowe Dni Młodzieży. Generalnie nauczanie społeczne Kościoła najczęściej kojarzy się z opasłymi tomami, w których wyjaśniane jest podejście do wielu kwestii dnia codziennego. DOCAT podaje te kwestie w formie przystępnych komentarzy napisanych językiem zrozumiałym dla młodego człowieka. A wszystko po to, aby zgodnie ze słowami papieża Franciszka, młody człowiek był gotowy zejść z wygodnej kanapy i w codziennym życiu realizować przykazanie miłości Boga i bliźniego. 

DOCAT rozpoczyna się od pokazania ogromu miłości, jaką ukochał nas sam Bóg stwarzając świat oraz nas samych. Następnie wyjaśniona jest rola nauki społecznej Kościoła oraz zaangażowanie Kościoła w sprawy świeckie. Pojawiają się syntetyczne odpowiedzi na tematy nurtujące współczesnego człowieka takie jak np.: rola rodziny w społeczeństwie, bioetyka, pomoc osobom samotnym, kwestie ubóstwa, migracji, zaangażowania politycznego chrześcijan itd. Myślę, że DOCAT nie da szerokiej odpowiedzi na wszystkie pytania rodzące się w sercach młodych ludzi, lecz z pewnością podsunie główne kierunki przemyśleń na dany temat bądź pokaże odwołania do kluczowych dokumentów Kościoła katolickiego w danej dziedzinie lub do Biblii. To zachęta do tego, aby każdego dnia starać się przełożyć na praktykę naukę o miłosierdziu, którą na różne sposoby słyszymy w trakcie Roku Miłosierdzia.