Ekumenizm

(207 - październik - grudzień 2015)

Ekumenizm na co dzień

świadectwo

Jakby wziąć wiarę prawosławnych, jedność katolików i gorliwość protestantów, to wyszedłby doskonały chrześcijanin

Jestem przekonany, że ekumenizm zawsze będzie tam, gdzie jest prawdziwa wiara, gdzie najważniejsze jest to co mówi Jezus. Im wiara słabsza, im mniej słuchamy Jezusa, tym mniej wspólnego, mniej ekumenizmu. Wszystko więc zależy od nas, od serca każdego z nas, od naszego stawiania Jezusa na pierwszym miejscu. 

W Kamieńcu Podolskim, gdzie mam radość służyć, sytuacja jest dobra. Większość duchowieństwa różnych chrześcijańskich konfesji spotyka się. W mieście powołana jest Rada Duchowa Kamieńca Podolskiego, która organizuje różne ekumeniczne konferencje, wspólne obchody rocznicy chrztu Rusi Kijowskiej, ekumeniczną drogę krzyżową w Wielkim Poście czy różne wspólne świąteczne spotkania. 

W Kamieńcu jest 13 chrześcijańskich konfesji (trzy prawosławne patriarchaty: ukraiński, moskiewski, autokefalny, dwa katolickie: rzymsko-katolicki i greko-katolicki, i osiem różnych protestanckich wspólnot). W Radzie Duchowej miasta bierze udział 12 przedstawicieli chrześcijańskich konfesji; wszyscy, oprócz prawosławnych patriarchatu moskiewskiego. Na Ukrainie kilka miast posiada takie Rady Duchowe. 

 

To tylko fragment artykułu, całość w drukowanym "Wieczerniku".