Posłuszeństwo

(221 -maj -czerwiec2018)

z cyklu "W Sieci"

Ich głos

Maksymilian Kuźmicz

Strona „Głos Prześladowanych Chrześcijan” szeroko i w przystępny sposób informuje o losie naszych prześladowanych braci w wierze. Interaktywna mapa świata pozwala zobaczyć, w których krajach dochodzi do dyskryminacji chrześcijan, a po kliknięciu w kontur danego kraju możemy zapoznać się z dokładniejszymi informacjami na temat panującej w nim sytuacji i najnowszymi doniesieniami. Znajdziemy tam także propozycje wezwań modlitewnych, które z powodzeniem mogą być włączone do modlitwy powszechnej. 

Oprócz opisu sytuacji w poszczególnych krajach na gpch.pl znajdują się także historie konkretnych osób znajdujących się dziś w więzieniu z powodu wyznawanej wiary. Jeśli kogoś nie poruszają liczby, mówiące o tysiącach prześladowanych, to może zrobi to dotknięcie losów danej osoby. 

Strona dostarcza także informacji o aktualnych przedsięwzięciach związanych z pomocą prześladowanym oraz wydarzeniach w krajach, gdzie do prześladowań dochodzi. 

„Głos Prześladowanych Chrześcijan” proponuje także bardzo konkretne formy pomocy. Znaleźć można zatem różne modlitwy, jak też petycje do władz oraz adresy uwięzionych chrześcijan, dla których list jest ważnym znakiem pamięci i wsparciem. Gdyby ktoś chciał zaangażować się osobiście i zmobilizować innych, na stronie dostępne są wskazówki co do kierunków i metod działania oraz wsparcia jakie „Głos Prześladowanych Chrześcijan” oferuje. Może jest to jakieś pole do współpracy diakonii misyjnych i miłosierdzia? Niech rozeznają. Za pośrednictwem strony można także udzielić wsparcia materialnego. 

Nie do końca przekonuje mnie jednak podzielenie prześladowań na te, do których dochodzi w krajach komunistycznych, i te „w kręgu oddziaływania trzech wielkich religii (islamu, hinduizmu i buddyzmu)” – choć jest to prawda, to może powstać wrażenie, jakoby to te religie zakładały lub nakazywały prześladowanie chrześcijan, z czym nie zgodzi się nikt znający choć trochę buddyzm czy islam.