Eucharystia

(146 - wrzesień - październik 2006)

Krótkie pomoce

Wojciech Kosmowski

By każda czynność liturgiczna była przygotowana, wykonana i przeżyta w należytym porządku, pobożnie, z możliwie największym pożytkiem duchowym dla wiernych

Często kapłani i ceremoniarze zastanawiają się jak przygotować posługujących, by każda czynność liturgiczna była przygotowana, wykonana i przeżyta w należytym porządku, pobożnie, z możliwie największym pożytkiem duchowym dla wiernych - także dla samych posługujących. Funkcja liturgiczna powinna bowiem być pomocą, a nie przeszkodą w przeżyciu Eucharystii.

Od bieżącego numeru wieczernika rozpoczynamy wydawanie „Krótkich pomocy liturgicznych - Eucharystia”. Na jednej kartce formatu A4, dwustronnie zadrukowanej znajdą się materiały dotyczące duchowości, sposobu przygotowania się do liturgii i wykonania funkcji liturgicznych podczas Eucharystii. Do każdego numeru będzie dołączony dodatek poświęcony jednej konkretnej funkcji. Kolejno przestawimy posługę lektora, psalmisty, zajmiemy się przygotowaniem i wykonaniem modlitwy powszechnej, następnie komentarzami i służbą ładu. Dobór przykładów i opis jest z konieczności kompromisem pomiędzy ilością miejsca, a wymogami wiążącymi się z dobrym wykonaniem posługi. Wybrano najczęściej spotykane błędy i najważniejsze uwagi porządkujące.

     Wszystkie informacje zaczerpnięto z „Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego”, „Ceremoniału posług liturgicznych”, „Katechizmu służby liturgicznej” i innych opracowań. Praktyka pokazuje jednak, że większość posługujących nie zagląda do tych dokumentów i opracowań. Łatwiej jest wręczyć każdemu kartkę z materiałami na temat wykonywanej posługi podczas próby służby liturgicznej albo przed nią. Ponadto posługujący mogą zabrać kartkę do domu i tam nad nią się zastanowić, co przedłuża katechezę liturgiczną i jest przewodnikiem do poszukiwań samodzielnych albo w rodzinnym gronie.

„Krótkie pomoce...” zawierają opis posługi, sposób przygotowania do niej. Opisują, z kim należy skonsultować się przed celebracją i na co zwrócić uwagę w czasie próby służby liturgicznej i w czasie samej liturgii. W ostatniej części „Pomoce...” zawierają wybór dokumentów i opracowań, które mogą pomóc w pogłębieniu wiadomości na temat istoty i duchowości danej posługi oraz ułatwić osobiste poszukiwania.

Mają one stanowić pomoc dla tych wszystkich, którzy pełnią czasowo bądź stale funkcję liturgiczną. Pierwsi z nich mogą wykorzystać te materiały do pogłębienia swojej wiedzy, dobrego wykonania funkcji liturgicznej - nawet wtedy, gdy robią to pierwszy raz w życiu. Drudzy mogą wykorzystać te materiały do usystematyzowania posiadanych już wiadomości i uniknięcia rutyny.

Każda z części tej serii stanowi autonomiczną całość, stąd pewne ogólne informacje mogą się powtarzać w każdym egzemplarzu.

Zachęcam do dostosowywania „Pomocy...” do własnych potrzeb oraz do przesyłania swoich uwag i komentarzy na adres kosmowsk@mp.pl, co posłuży do przygotowania nowej wersji materiałów.