Ten obcy

(223 - wrzesień - październik 2018)

Ksenos. Dodatkowe wyjaśnienie do przypowieści o Sądzie Ostatecznym

ks. Artur Andrzejewski

Dodatkowe wyjaśnienie do przypowieści o Sądzie Ostatecznym

Spośród sześciu grup ludzi wymienionych w przypowieści o Sądzie Ostatecznym najwięcej problemów stwarza zdefiniowanie trzeciej spośród nich. Kim jest ów „ksenos”, który aż cztery razy pojawia się w tekście tej przypowieści. W tekście greckim odnajdujemy proste słowa: 

…ksenos emen, kai synegagete me…          – obcym byłem i przyjęliście mnie (25,35)

…pote de se eidomen ksenon kai synegagomen…  – kiedy zaś cię widzieliśmy obcego i przyjęliśmy (25,38)

...ksenos emen, kai u synegagete me… – obcym byłem i nie przyjęliście mnie (25,43)

...pote se eidomen… e ksenon…        – kiedy cię widzieliśmy… albo obcym (25,44)

Większość odbiorców Pisma Świętego z oczywistych racji nie może sięgać do tekstów oryginalnych i musi opierać się o tłumaczenia. To one kształtują naszą biblijną wyobraźnię. Przegląd polskich tłumaczeń wskazuje, jak bardzo odmiennie można rozumieć greckie słowo „ksenos”. Każdy tłumacz musi dokonać interpretacji. Nie jest bowiem w stanie oddać wszystkich niuansów i skojarzeń tego, co zawiera grecki termin. Warto więc prześledzić, jak określenie ksenon emen  oddawali tłumacze Biblii na język polski. 

 

To tylko fragment artykułu, całość w drukowanym Wieczerniku.