Misje

(237 -wrzesień -grudzień2021)

Na Bożą chwałę

Derrick Muttembe

Afryka znana jest z piękna i różnorodności kulturowej. To Boże działanie, że ten Ruch, choć sprowadzony z zagranicy, tak bardzo się u  nas zadomowił. Na przykład w samej tylko Kenii Ruch objął już dwanaście hrabstw.

Nie mógłbym pominąć ważnego elementu, jakim jest Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Tak jak w Polsce, gdzie została ogłoszona, by ratować naród przed alkoholizmem, jest dziełem bardzo potrzebnym dzisiejszemu afrykańskiemu społeczeństwu. Jest wielką pomocą w przywracaniu znaczenia rodziny i łączenia jej na nowo z Chrystusem, który pragnie wyzwolić nas z każdego zniewolenia. Ponieważ pochodzę z rodziny rozbitej przez alkohol, dobrze wiem jakim jest on zagrożeniem I dlatego włączyłem się do KWC z miłości do dotkniętych tym zniewoleniem.

To tylko fragment artykułu, całość w drukowanym Wieczerniku.