Święci

(229 -listopad -grudzień2019)

Na co komu patron

Jacek Skowroński

Ważny aspekt relacji z patronem to powierzanie jego wstawiennictwu spraw, które są dla mnie szczególnie ważne. Nie chodzi tutaj o magiczne traktowanie świętego i jego ewentualnej skuteczności

Relacja z patronem

Jak już powyżej napisano, „święty patron jest wzorem miłości i zapewnia wstawiennictwo u Boga”. Każdy ze świętych w charakterystyczny dla siebie sposób przeżywał relację z Bogiem, szukał drogi prowadzącej do spotkania Bożej miłości. Skoro ja też szukam, próbuję nawiązać relację, to mogę przecież skorzystać ze sprawdzonych sposobów, już przetestowanych przez konkretnego świętego. Może przynajmniej w niektórych przypadkach nie muszę wyważać otwartych drzwi? Mój patron może być dla mnie wzorem miłości. Może pokazywać mi drogę, być jakby drogowskazem. 

Nie chodzi jednak o to, żebym naśladował go we wszystkim. Mam własną drogę i własne powołanie. Mając imię Jacek nie muszę, jak św. Jacek, wstępować do dominikanów, wyjeżdżać na misję do Prus czy częstować biednych pierogami. Mogę jednak brać z patrona przykład w tym, jak słuchać Bożego wezwania, jak gorliwie przeżywać spotkanie z Chrystusem w Eucharystii, jak czcić Matkę Bożą, jak głosić Ewangelię ludziom, którzy jej potrzebują.

Ważny aspekt relacji z patronem to powierzanie jego wstawiennictwu spraw, które są dla mnie szczególnie ważne. Nie chodzi tutaj o magiczne traktowanie świętego i jego ewentualnej skuteczności, ale o wyraz wiary w świętych obcowanie i świadomość, że przez życie nie idzie się samemu. Modlitwa za wstawiennictwem świętych patronów to stały element naszej modlitwy rodzinnej.

Czy można zmienić sobie patrona?

Zdarzają się sytuacje, w których ktoś zmienia sobie patrona. Najłatwiej o taką zmianę wtedy, gdy przyjmuje się sakrament bierzmowania. Można wtedy z uzasadnionych przyczyn przyjąć za patrona innego świętego niż wybranego przez rodziców na chrzcie świętym. 

 

To tylko fragment artykułu, całość w drukowanym Wieczerniku.