Być mężczyzną

(231 -marzec -kwiecień2020)

z cyklu "Ze wszystkich narodów"

Nowy Ruch Światło-Życie

Judyta Sowa

czyli 6 rocznica obecności Ojca Blachnickiego na czarnym lądzie

O Afryce, o rekolekcjach w Kenii i Tanzanii, o Rwandzie, Adopcji na odległość można znaleźć wiele tekstów. Pragnę jednak podzielić się z Wami świadectwem, podsumowaniem 6 lat, w ciągu których mam wrażenie, że został zamknięty pewien rozdział. Rozdział mojego życia, rozdział Ruchu Światło-Życie w Kenii, w Tanzanii oraz Ruchu Światło-Życie na Czarnym Lądzie. W głowie mętlik, ale pełen radości, przepełniony treściami, świadectwami, miłością. Bo jak w jednym artykule można zamknąć 6 lat wydarzeń? Ale spróbujmy.

„Misje bowiem odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana” – powiedział Jan Paweł II w encyklice „Redemptoris Missio”. 

„Nowy Ruch Światło-Życie”. Taki napis widnieje na serwetce, którą oazowicze w jednej z na-szych kenijskich wspólnot wyszyli, aby kłaść ją pod świecą i figurką Marii podczas swoich spotkań. Prawdopodobnie osoba, która wyszywała, zrobiła błąd. Oaza Nowego Życia (New Life Oasis) oraz Ruch Światło-Życie (Light-Life Movement) dały wspólnie napis „Nowy Ruch Światło-Życie” (New Light-Life Movement). Na początku mnie to rozbawiło, a potem poruszyło. Nowy Ruch Światło-Życie. Ojciec Blachnicki mówił o odnawianiu, o Nowym Człowieku, Nowym Życiu. Czy to stwierdzenie nie jest w jednym duchu z myślą Ojca? Nie chodzi o to, że jest on zupełnie inny, że idzie w innym kierunku, ale że na afrykańskim gruncie nabiera świeżości. Odnawia Ruch. 

„Misje odnawiają Kościół” – mówił Jan Paweł II. Myślę, że najważniejszy dar, jaki mamy w tej chwili w Ruchu, to dar jego misyjności, która odnowi cały nasz Ruch. Odnowi poprzez nowe zaangażowanie, nową ra-dość, nową pasję tych animato-rów i moderatorów, którzy wy-jeżdżają do Kenii, Tanzanii, Zambii, Rwandy oraz oczywiście do innych krajów misyjnych, bo oni przez te wyjazdy zaczynają płonąć na nowo. Wielu z nas to osoby, które odeszły lub chciały odejść z Ruchu, nie znajdowały w nim miejsca. Misje pozwalają zrozumieć na nowo nasz charyzmat (który przecież został opisany w samolocie podczas podróży Ojca Franciszka), zakochać się w nim, zobaczyć jego uniwersalność oraz doświadczyć, jak wielkie cuda dzieją się, kiedy działamy z Jezusem w tym konkretnym charyzmacie.

Rok 2019 – rok przełomowy 

Rok 2019 można bez żadnej przesady uznać za przełomowy dla Ruchu w Kenii i Tanzanii. Wymienię w punktach, co wydarzyło się w tym roku.

- Pierwsze rekolekcje 3 st. ONŻ dla 24 uczestników z Kenii i Tanzanii, z czego część z nich była na oazie wakacyjnej już po raz szósty.

- 13 turnusów rekolekcji ewangelizacyjnych dla ponad 700 uczestników, współprowadzone przez kenijskich animatorów i moderatorów (niektóre tylko przez lokalną diakonię z wsparciem jednego polskiego animatora).

- Ewangelizacja w plemionach pierwszej ewangelizacji.

- Wejście we współpracę z kilkoma nowymi diecezjami za ich zgodą biskupów.

- Wznowienie projektu Adopcja na odległość, przez który można wziąć pod opiekę konkretne dzieci z ubogich rodzin i domów dziecka.

- Obecność ks. Marka Sędka, moderatora generalnego, który odwiedził wspólnoty i miejsca, w których pomagamy.

- Ponad 20 animatorów oraz 4 moderatorów z Polski, którzy poprowadzili rekolekcje: ewangelizacyjne, I st. ONŻ, 10 kroków, III st. ONŻ.

- Wiele nowych wspólnot, gdzie uczestnicy spotykają się i formują, przygotowując na kolejne rekolekcje.

- Ponad 240 000 PLN wydane na cele rekolekcji oraz działania charytatywne (pomoc dzieciom w pójściu do szkoły, domom dziecka, osobom chorym, misjonarzom).

Jak to się zaczęło?

Izabela Ostrowska wyjechała do Kenii w grudniu 2013 roku, ja dojechałam w lutym 2014. Początkowo pomagałyśmy w domu dziecka Shalom Home, byłyśmy z dzieciakami, prowadziłyśmy zajęcia, jeździłyśmy do innych miejsc pomagając, prowadząc różne projekty, o które zostałyśmy poproszone. Po pewnym czasie zauważyłyśmy, że mimo ogromnej biedy jeszcze ważniejszą pomocą, niż działalność charytatywna jest ewangelizacja, niesienie Jezusa, bo tego potrzeba tam najbardziej. Jako, że obie z Izą byłyśmy z Ruchu, postanowiłyśmy świadczyć również za pomocą tego charyzmatu. Nasza pierwsza wspólnota oazowa rozwinęła się w szkole technicznej dla 90 mężczyzn. Wybrałyśmy 11 animatorów, w czwartki robiłyśmy z nimi spotkania, a w piątki mieliśmy spotkanie ogólne i spotkania w małych grupach, które wybrani animatorzy prowadzili dla swoich kolegów.

Dowiedziała się o nas Diakonia Misyjna. Zapytano nas, czy na dwa miesiące może do nas przyjechać małżeństwo z Wrocławia. Przygotowałyśmy cykl spotkań o miłości, relacjach z rodziną, o małżeństwie i wraz z Magdą i Przemkiem Skibińskimi jeździliśmy do różnych parafii z warsztatami. W międzyczasie Magda napisała do Krościenka o naszej sytuacji, że mamy grupę uczestników, którzy się formują i z pytaniem, co mamy z nimi zrobić. Przyszła odpowiedź, żebyśmy zorganizowali rekolekcje I stopnia ONŻ. W sierpniu 2014 r, odbyły się pierwsze rekolekcje oazowe w Afryce. 27 uczestników i lokalny kapłan. Ich świadectwa po rekolekcjach były niesamowite. Zarówno oni, jak i my, wiedzieliśmy, że to nie były ostatnie rekolekcje w Kenii.

Po powrocie powierzono mi odpowiedzialność za Ruch w Kenii i Tanzanii. Od tego czasu co roku formujemy się przygotowując do wyjazdów misyjnych, organizujemy Oazy Nowego Życia, rekolekcje ewangelizacyjne oraz rekolekcje tematyczne, wspieramy kilka domów dziecka, jeździmy tam na wolontariat, pomagamy finansowo, wysyłamy dzieciaki do szkół, tworzymy nasz Ruch, wspieramy w trudnościach.

Co mamy w planach?

Również wymienię w punktach: 

- Nasza animatorka Ewa Korbut wyjeżdża na 2 lata na misje do Kenii, na pół roku dołączy do niej Magda Kowalik. Mamy nadzieję, że później będą kolejne osoby. 

- W 2020 roku odbędzie się kilka turnusów rekolekcji I st. ONŻ (dwa w Tanzanii, minimum pięć w Kenii) oraz dwa rekolekcji II st. ONŻ, a także kilka turnusów rekolekcji ewangelizacyjnych.

- Rekolekcje kapłańskie w diecezji Homa Bay.

- Rozpoczynamy misję w kolejnym kraju – w Zambii.

- Zgłosiło się kilka rodzin, które planują wyjechać ze swoimi dziećmi na krótkie doświadczenia misyjne.

- I takie bardzo szalone plany zaproponowane przez naszych uczestników: zakupienie busa do przewozu animatorów, centrum Ruchu w Kenii w okolicach równika, może Nyaniuki, może Nyeri, autobus dla uczestników oraz wyznaczenie koordynatorów na każdy kraj. Są już kandydaci, którzy są gotowi podjąć tę odpowiedzialność – Albert w Kenii i Deo w Tanzanii.

- Coroczna formacja misyjna - cztery spotkania weekendowe o tematyce: Powołanie misyjne, Komunikacja i inkulturacja, Krzyż w misjach, warsztatowe (pod konkretny wyjazd)

- Film o Ruchu Światło-Życie w Kenii i Tanzanii.

Wsparcie

Prosimy szczególnie o modlitwę i pamięć o nas!

A jeśli miałbyś ochotę wesprzeć nas finansowo:

Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie

ul. Ks. Blachnickiego 2

Krościenko nad Dunajcem

52 1240 1574 1111 0010 9064 6190

dopisek: cele statutowe, rekolekcje w Afryce

Za wszystko, co Jezus uczynił w moim życiu, w życiu Kenijczyków, Tanzańczyków oraz wszystkich, co wyjechali na te misje w ramach posługi, CHWAŁA PANU!