Formowanie następców

(218 -listopad -grudzień2017)

z cyklu "Biblioteczka"

O modlitwie

Dorota Czyżewska-Misztal

Nie jest żadną nowością stwierdzenie, iż małżonkowie na wspólnej drodze do zbawienia potrzebują wsparcia duchowego, jakie mogą znaleźć we wspólnej modlitwie. Książka „Klękamy z Sarą i Tobiaszem” może stanowić praktyczną pomoc w codziennym praktykowaniu modlitwy małżeńskiej. Stanowi połączenie rozważań na temat modlitwy bazujących głównie na ósmym rozdziale Księgi Tobiasza oraz modlitewnika małżeńskiego opartego na Biblii. 

Autor ukazuje wartość wspólnej modlitwy małżonków sięgając do opisu aktu modlitwy nowożeńców Sary i Tobiasza w obecności archanioła Rafała. Pokazuje piękno tejże modlitwy w kontekście całej księgi: znajdujemy tu zarówno treść modlitwy małżonków, uzasadnienie jej ważności, metodologię realizacji, ale także potwierdzenie jej wyjątkowej skuteczności. Dodatkiem do rozważań biblijnych jest także element malarski – reprodukcja obrazu Jana Steena, holenderskiego malarza barokowego pt. Ślub Sary i Tobiasza, który ubogaca owe rozważania i pomaga głębiej wejść w akt małżeńskiej modlitwy.

Druga część książki ma praktyczny charakter: zawarto w niej propozycję rachunku sumienia dla męża i żony oraz wybrane fragmenty biblijne odnoszące się do małżeństwa, które zostały uzupełnione zredagowanymi modlitwami do codziennego wykorzystania przez małżonków. Na końcu została zamieszczona litania w intencji małżeństw, z którą spotkałam się po raz pierwszy w życiu i która mnie szczególnie urzekła. Jej praktykowanie pozwala zwrócić uwagę na różne aspekty wspólnego życia, które nie zawsze są objęte modlitwą przez małżonków.