Młodzi w Kościele

(222 -lipiec -sierpień2018)

z cyklu "W Sieci"

O Słowie

Maksymilian Kuźmicz

„Słowo Boże stanie się dla mnie światłem życia, jeżeli będę podejmował stały wysiłek zachowania go, pójścia za nim i czynienia go słowem życia; dlatego chcę karmić się nim jak najczęściej, szczególnie przez osobiste i wspólne z braćmi studiowanie Pisma Świętego”. Treść 5. Drogowskazu Nowego Człowieka mocno podkreśla uprzywilejowane miejsce Słowa Bożego w duchowości oazowej. Właściwe zrozumienie Słowa wymaga ciągłego odkrywania kontekstu, w którym powstało, oraz tego wszystkiego, co nazywamy „światem Biblii”. Pewną pomocą w poznawaniu tej wiedzy może być strona internetowa orygenes.pl.

Witryna, adresowana tak do biblistów, jak i wszystkich zainteresowanych Słowem Bożym, w aktualnościach prezentuje najnowsze odkrycia (np. pieczęć Izajasza, hipotetyczne miejsce chrztu dworzanina królowej etiopskiej Kandaki itp), konferencje i publikacje. Streszczenie informacji w przystępnym języku z jednoczesnym odesłaniem do bardziej rozbudowanego i naukowego artykułów jest w mojej ocenie dobrym sposobem na popularyzowanie wiedzy biblijnej, przy jednoczesnym zaproponowaniu „czegoś więcej”. 

Autorzy strony proponują także kilka wykładów, nazywanych kursami, pozwalających na bliższe poznanie poszczególnych części Pisma Świętego. Choć ich język jest nieco bardziej specjalistyczny, to nie wywołuje poczucia „bariery językowej” i mogą być one pomocne w ponownym, głębszym odkryciu tekstu. Część z nich dotyczy też wiedzy o tym, jak kształtowała się znana nam Biblia i jak interpretować tekst, by wystrzec się najczęstszych błędów.

Niezwykle zainteresowała mnie koncepcja opracowania każdej z Ewangelii w kontekście historyczno-kulturowym, literackim i teologicznym. Przystępne i korespondujące ze sobą przedstawienie tych warstw, niewątpliwie koniecznych do odkrycia przesłania Ewangelii, byłoby mocną stroną orygens.pl. Niestety, „byłoby”, gdyż jak na razie dostępne są tylko niektóre fragmenty Janowej Ewangelii. Są one jednak na tyle obiecujące, że chyba warto poczekać na kolejne opracowania. 

Warto odnotować znajdujące się na stronie linki do bibliografii biblijnej, bazy cytatów Biblii Hebrajskiej użytych w Talmudzie, czy „cytaty komparatywnej Ewangelii”. Co to takiego? Orygenes.pl wyjaśnia, że cytata to „jednokrotne zacytowanie wszystkich wersetów czterech ewangelii, w takim logicznym porządku, który umożliwi porównanie sposobu opisu treści ewangelicznych pomiędzy czterema ewangeliami”. Możemy zatem przejrzeć niejako kompilację wszystkich czterech ewangelii.

Strona orygenes.pl to interesujące przedsięwzięcie pokazujące zainteresowanie Słowem Bożym. Rzeczowe i rzetelne podejście do poruszanej problematyki pozwala na usprawiedliwienie dostrzegalnych i odczuwalnych braków, które, miejmy nadzieję, będą systematycznie zapełniane interesującymi tekstami przybliżającymi świat Biblii. Oby wybrany przez redaktorów i umieszczony w nazwie strony patron, ojciec Kościoła i odważny myśliciel swoich czasów, był dobrym inspiratorem rozwoju tego projektu.