Ekumenizm

(139 - wrzesień - październik 2005)

z cyklu "W Sieci"

Ojcze Nasz

Łukasz Suchenek, drottnar@oaza.pl

Swego czasu zacząłem się zastanawiać, jak brzmiałaby modlit­wa Ojcze Nasz lub Zdrowaś Maryjo w różnych językach. Łat­wo jest odnaleźć te modlitwy w najbardziej popularnych języ­kach, ale ja miałem ochotę na coś bardziej egzotycznego. A gdzie najłatwiej zaspokoić głód wiedzy? Oczywiście w Internecie. Po krót­kich poszukiwaniach znalazłem dwie strony: http://www.udayton.edu/mary/resources/flhm.html z modlitwą Zdrowaś Maryjo w ponad 150 językach oraz http://198.62.75.1/www1/pater/index.html z modlitwą Ojcze Nasz w 1312 językach i dialektach.

Obie strony umożliwiają szybkie odnalezienie poszukiwanego ję­zyka dzięki alfabetycznemu uporządkowaniu języków. Jeśli modlit­wa zapisana jest cyrylicą, pismem arabskim lub innym niełacińskim, zwykle obok znajduje się zapis fonetyczny w alfabecie łacińskim, aby umożliwić czytelnikowi poznanie choćby przybliżonej wymo­wy.

Pod pierwszym adresem jest tylko modlitwa Zdrowaś Maryjo. Po wybraniu języka ukazuje się strona z tekstem modlitwy i króciutką informacją o języku.

Druga strona jest dużo bogatsza w treści. Po pierwsze liczba ję­zyków jest znacznie większa. Ponadto oprócz Modlitwy Pańskiej znaleźć na niej można modlitwy takie jak: Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, Wierzę w Boga, Pod Twoją Obronę, a także kilka innych (choć nie we wszystkich językach znajdzie czytelnik aż tyle mod­litw).

Teksty modlitw pochodzą z różnych źródeł: z Biblii, z modlitew­ników, czy innych książek, a nadesłane są w większości przez inter­nautów.

Ciekawostką jest modlitwa Ojcze Nasz w języku polskim, pocho­dząca z książki „Modlitwa Pańska w językach rosyjskich” wydanej w Sankt Petersburgu w roku 1870. Na stronie znajduje się również fo­tografia tablicy ufundowanej przez polskich żołnierzy stacjonujących na Wzgórzu Golan, zawierającej właśnie Modlitwę Pańską.

Ta strona zawiera też znacznie więcej informacji na temat każde­go języka. Każdy oznaczony jest flagą kraju, w którym jest używany, a po kliknięciu w jego nazwę znaleźć można statystyki pozwalające zorientować się w popularności danego języka czy dialektu.