Triduum Paschalne

(163 -luty -marzec2009)

z cyklu "Na pogodne wieczory"

Pingwin

Krzysztof

Wszyscy stoją w kręgu. Osoba inicjująca zabawę idzie „krokiem pingwina” (drobne kroczki, ręce przy tułowiu, dłonie odchylone). Podchodzi do wybranej osoby i pozdrawia ją głośnym i wysokim „łi!”. Ta odpowiada: „łi, łi!”.

Pierwsza osoba obraca się (skokiem) i zaczynają iść razem „krokiem pingwina” do kolejnej osoby. Tam „dialog” się powta-rza, przy czym „powitalne” „łi!” mówią obie osoby, które szły. Następnie się obracają. Do kolejnej osoby wędrują w trójkę.

W ten sposób kolejno do wędrówki zostają zaproszeni wszyscy uczestnicy zabawy. Kolejną osobę wybiera i dialog z nią przeprowadza zawsze ten który jest na początku wędrującego rzędu (czyli będzie to osoba wybrana przedostatnio). Zawsze też powitalne „łi!” wypowiadają (kolejno!) wszyscy w rzędzie.

Zabawa bardzo prosta, można rzec, prymitywna, ale dostarczająca wiele radości.