Ziemia Święta

(213 -listopad -grudzień2016)

z cyklu "Na pogodne wieczory"

Piórko

Jola

Dzielimy uczestników na grupy (rodziny, kręgi, pary). W przypadku większej liczebności grupy należy siedzieć. Każda grupa otrzymuje jedno piórko i kartkę papieru dla każdego. Na dany znak piórko podrzucamy w powietrze. Zadanie polega na tym, aby piórko utrzymało się jak najdłużej w powietrzu. Wykorzystujemy do tego kartki papieru.