Maryja

(148 - styczeń 2007)

z cyklu "Na pogodne wieczory"

Plum

Gosia

Zabawa jest dość znana, ale warto odkurzać stare i zapomniane :)

Prowadzący staje w miejscu widocznym dla wszystkich. Jego lewa ręka symbolizować będzie lustro wody, natomiast prawa - rybkę. Zabawa polega na tym, by klasnąć wtedy, gdy rybka będzie nad wodą (czyli prawa ręka nad lewą). Kiedy prowadzący skieruje prawą rękę pod lewą - ryba w wodzie - klaskać nie wolno. Można się umówić, że osoba, która się pomyli, daje fant albo musi wykonać wcześniej ustalone zadanie (np. zaśpiewać piosenkę), bądź zajmuje miejsce „ryby”. Życzę koncentracji i udanej zabawy :))