Pytania o Kościół

(230 -styczeń -luty2020)

z cyklu "Na pogodne wieczory"

Poczta główna

Jola

Zabawę przeprowadzamy , gdy grupa poznaje się. Wszyscy stoją lub siedzą w kręgu. Prowadzący musi znać miejscowości z jakich przyjechali uczestnicy. Wymienia miejscowość, z której wędruje przesyłka oraz miejscowość do której wędruje przesyłka. Wówczas osoby, które przyjechały z danych miejscowości zamieniają się miejscami. 

Należy przy tym ustalić, w jaki sposób zamieniamy się miejscami. Na przykład: list – przechodzimy, pocztówka – skaczemy, telegram – biegniemy, paczka – idziemy z obrotem. 

Prowadzący mówi na przykład: telegram z Poznania do Krakowa i osoby z tych miejscowości biegną zamieniając się miejscami.