Słowo Boże

(155 -styczeń2008)

Słowo dla mnie

ankieta

Do jakiego fragmentu biblijnego sięgasz najczęściej?

Hymn do miłości Św. Pawła z listu do Koryntian.

Wszystkie przymioty miłości tam wymienione są jakby dla mnie celem, do którego dążę w naszym małżeństwie.

Wiadomo, że trudno jest wszystkie osiągnąć, ale ten fragment pokazuje nam ideał. I czasami też jest jakby egzaminem, którego nie zdaliśmy w codziennym życiu.

Tomek

Psalm 69, 7:

Niech przeze mnie nie wstydzą się ci, co Tobie ufają,

Panie, Boże Zastępów.

Niech przeze mnie się nie rumienią ci, którzy Ciebie szukają,

Boże Izraela!

Ten werset, a czasami cały psalm 69 jest tym fragmentem, do którego sięgam najczęściej, ponieważ wybrał go sobie mój przyjaciel przed święceniami z prośbą o modlitwę - więc ją spełniam. Czytam go również wtedy, gdy jest mi ciężko i wydaje się, że nie mam sił by sobie z czymś poradzić - jest po ludzku tak beznadziejnie.

Magda

Starając się regularnie spotykać ze słowem Bożym natrafiam na wiele fragmentów, które są dla mnie istotne - Pan Bóg na dany dzień, daną sytuację daje coś innego...

    Do takich, do których często wracam, należą:

- słowa wypowiedziane przez Anioła Gabriela podczas sceny zwiastowania: Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego (Łk 1, 37);

- fragment Psalmu 37: Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał (w. 5) oraz podobnie brzmiące słowa z 1 Listu Św. Piotra: Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was (5, 7).

Teksty te wlewają w moje serce nadzieję i są zapewnieniem, że w każdej sytuacji Pan Bóg przychodzi z pomocą. Przypominają mi o zaufaniu i przychodzeniu do Niego z każdą sprawą. Dają siłę do pokonywania trudności.

Kasia

Dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a  niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich! (Flp 2, 2-4) - a to dzięki piosence: „Miejcie tę samą miłość...”. Wielokrotnie odkrywałem, jak tekst biblijny parafrazowany w piosence przybliża słowo Boże, powodując, że staje się jeszcze bliższe.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła (1 Tes 5, 16-22) - krótka instrukcja postępowania na każdy dzień życia.

Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was (1 P 5, 7).

W dzisiejszym świecie te słowa są bardzo potrzebne... każdemu.

Paweł

Psalm 90 - stawia przed oczy i pokazuje jak bardzo jestem poddana i jak mam się poddawać woli Pana Jezusa.

Wanda

J 3,16 - od pierwszych rekolekcji ten fragment towarzyszy mi w każdej chwili, każe cały czas pamiętać o miłości Boga względem mnie, człowieka małego i upomina, by w tym co czynię zadawać sobie pytanie: Jak by do tego podszedł Jezus?

Stefan

1 P 1,3-9 - fragment mówi o naszym najważniejszym powołaniu, które życie codzienne nieco zamazuje. Zawsze krzepiący jest 6 werset: Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku.... Ten fragment często pojawia się w Liturgii Godzin.

J 15 - Najważniejsze przykazanie - MIŁOŚĆ. Fragment jest praktycznym przepisem jak przetrwać w ludzkiej codzienności. Ukazuje przyczyny i następstwa naszej niedogodności będącej konsekwencją miłości do Chrystusa.

Krzysztof

Czytam najczęściej to co „zada” mi mój spowiednik. Jeśli jest to krótki fragment to modlę się nim codziennie do następnej spowiedzi. Jeśli dłuższy, to rozkładam go sobie na kilka dni i powtarzam do czasu aż otrzymam następny. Oczywiście czasem czytam też inne fragmenty. Gdy jest mi dobrze, gdy czuję że jestem szczęśliwa, czytam Pieśń nad Pieśniami. Gdy chcę Boga chwalić lub gdy jestem w rozpaczy czytam Psalmy. A gdy szukam odpowiedzi na pytanie „co mam zrobić” czytam Ewangelię z dnia. To zawsze działa!

Ania

Właściwie nie mam takich stałych fragmentów Biblii, do których wracam. Obecnie podczas Namiotu Spotkania czytam kawałkami Księgę Psalmów. Zdarzają się jednak w ciągu dnia takie chwile, kiedy mogę się modlić, ale nie mam Biblii pod ręką, wtedy w myślach cytuję to co pamiętam i to również najczęściej są fragmenty psalmów np. 23, 63, 117.

Andrzej

Bardzo ważnym dla mnie fragmentem biblijnym przez wiele lat było zdanie z 1 Listu św. Piotra: Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was (1 P 5, 7). Sięgałem do niego w trudnych chwilach, przywoływałem je w rozmowach z ludźmi - i wiem, że im pomagało.

Teraz takiego jednego fragmentu nie mam. W zeszłym roku bardzo przeżyłem lekturę Listu do Hebrajczyków. Czytałem go w rytmie czytań mszalnych (a więc na początku okresu zwykłego). Każdy przeczytany wtedy fragment stawał się słowem, które przemieniało moje życie.

Krzysztof

Słowem, które miało wielki wpływ na moje życie, jest fragment z Księgi Jeremiasza Ja [sam] bowiem znam zamierzenia, jakie żywię względem was - głosi Jahwe - zamierzenia [niosące] pomyślność a nie zgubę, aby zapewnić wam przyszłość [pełną] nadziei (Jr 29, 11). O wielu lat czerpię z tego słowa ufność, nadzieję i siły.

Aga