Święci

(229 -listopad -grudzień2019)

z cyklu "Na pogodne wieczory"

Statki

Jola

Do dzisiejszej zabawy będą potrzebne chustki do zakrycia oczu. 

Grupę dzielimy na mniejsze cztero-, pięcioosobowe. Każda grupa ustawia się jeden za drugim. Wszystkie osoby mają zasłonięte oczy oprócz osoby, która jest na końcu grupy - to jest kapitan statku. 

Grupa ustala między sobą sygnały jakie będzie przekazywał kapitan kierując statkiem np. uderzenie w ramię – skręt w prawo, dotknięcie głowy – statek porusza się prosto. Kapitan przekazuje polecenie, ale tylko za pomocą umówionego sygnału, wszyscy w grupie milczą. Osoba , która jest przed kapitanem przekazuje sygnał osobie, która jest przed nią, a ta kolejnej itd. Gra polega na tym, iż należy zestrzelić inny statek czyli kapitan steruje tak, aby statek uderzył dziobem w bok lub dziób innego. Każdy statek może wystrzelić jedną torpedę. 

Osoba, która jest na początku grupy na umówiony sygnał torpedy idzie prosto przed siebie. Sygnał ten wysyła oczywiście kapitan. 

Ważne jest, aby na początku zabawy, gdy już wszyscy mają zasłonięte oczy, jedna osoba poustawiała statki, ta osoba czuwa nad całością zabawy.