Modlitwa

(140 - listopad - grudzień 2005)

z cyklu "Biblioteczka"

Święta Joanna Beretta Molla

Jolanta Ławniczak

Na okładce książki zdjęcie uśmiechniętej, elegancko i gustow­nie ubranej kobiety oraz fragment z listu kardynała Dioni­giego Tettamanziego „Joanna lubiła wycieczki w góry, jazdę na nartach. Często chodziła do teatru, filharmonii, przed wyjściem z domu nakładała delikatny makijaż, ubierała się zgodnie z najnow­szymi trendami mody - kochała życie”.

Joanna Beretta Molla została ogłoszona błogosławioną 24 kwiet­nia 1994 roku, trzydzieści dwa lata po śmierci, a 16 maja 2004 roku Jan Paweł II ogłosił ją świętą. Książka opowiada o wspaniałej kobie­cie kochającej życie, lekarce oddanej swojej pracy, kochającej żonie i matce, która świadomie poświęciła swoje życie, ratując życie czwartego dziecka, które nosiła pod sercem.

Książka składa się z trzech części. Pierwsza opowiada o rodzinie Joanny Beretty Molli, rodzinie jej męża oraz ukazuje nam codzienne życie świętej. Druga cześć to wywiad z Pietro Mollą, mężem Joanny. Przedstawia On swoją żonę jako osobę pełną energii, zawsze uśmiechniętą, pełną wiary, skromności, wdzięczną Bogu za wszyst­kie radości, jakie ofiaruje. W trzeciej części opisana jest droga od beatyfikacji do kanonizacji.

 Tematem tej książki jest rodzina i świętość. Przedstawia kochają­cą się rodzinę, która łączy codzienne obowiązki z radościami życia. Znajduje czas na regularne praktyki religijne, jak i rozrywki kultural­ne, sporty, wycieczki. Już po przeczytaniu kilku stron tworzy się niesamowita wieź między czytelnikiem a świętą Joanną, wydaje nam się jakbyśmy ją znali, żyli obok niej.

Warto książkę polecić narzeczonym, którzy właśnie przygotowu­ją się do zawarcia sakramentu małżeństwa. Dla mnie (żony i matki) święta Joanna stała się bliską osobą i za jej pośrednictwem zanoszę prośby do Pana szczególnie o dar wiary, radości i ufności w Opatrz­ność Bożą, jaką miała święta.

Po przeczytaniu tej książki myślę, że warto też sięgnąć po książ­kę, która jeszcze bardziej przybliży nam postać świętej Joanny są to listy świętej Gianny Beretty Moli pisane do męża. Książka ta ma piękny tytuł „Twoja wielka miłość pomoże mi być silną”.

Pietro Molla, Elio Guerriero, Święta Joanna Beretta Molla, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2005, s. 188
Gianna Beretta Molla, Twoja wielka miłość pomoże mi być silną. Listy do mę­ża, pod redakcją Elio Guerriero, Dom Wydawniczy „Rafael”, Kraków 2002,
s. 178