Pytania o Kościół

(230 -styczeń -luty2020)

z cyklu "W Sieci"

Taize online

Maksymilian Kuźmicz

Zapewne każdy z nas słyszał o wspólnocie z Taizé, która gromadzi chrześcijan różnych wyznań. Zapewne znamy też powstałe tam kanony (choć może nie wiemy, iż stamtąd pochodzą) czyli pieśni, których rytmiczność i powtarzalność sprzyja medytacji i adoracji, stojących w centrum życia modlitewnego wspólnoty. Ta powstała w 1940 r. fraternia silnie oddziałuje na życie duchowe naszego kontynentu, dzieląc się dyskretnie swoim charyzmatem. Jest ona też obecna w Internecie, a strona www.Taize.fr/pl warta jest odwiedzenia.

Na witrynie znajdziemy cztery zakładki. W sekcji „wspólnota” umieszczono informacje o początkach ruchu, założycielu (brat Roger), aktualnościach oraz co szczególnie istotne o charyzmacie wspólnoty. Nie jest on sformułowany tak precyzyjnie jak charyzmat światło-życie, ale dzięki zamieszczonym informacjom o historii, sposobie życia, składanych przez braci ślubach i podejmowanych działaniach możemy mieć pewne wyobrażenie o tej rzeczywistości w łonie Kościoła. 

Druga zakładka, zatytułowana „u źródeł wiary”, może być szczególnie cenna w ożywianiu naszego życia modlitwy, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym. Znajdziemy w niej trzy główne sekcje. W sekcji „modlitwa” umieszczono fragmenty Pisma Świętego na każdy dzień, rozważane w Taizé podczas modlitwy popołudniowej. Jest to zazwyczaj jedno zdanie lub wers, które możemy z powodzeniem wykorzystać w Namiocie Spotkania. Proponowana na stronie „modlitwa na każdy dzień”, składająca się z psalmu, czytania, modlitwy wstawienniczej i kolekty, to ciekawy pomysł na liturgię domową – jest krótsza i prostsza w swej budowie niż Liturgia Godzin, może zatem łatwiej sprawdzi się przy kilkuletnich dzieciach? Strona zawiera też formularz, przez który możemy przesłać braciom nasze intencje, przedstawiane w modlitwie w każdy piątek. Last but not least, w sekcji „modlitwa” zamieszczono też krótkie wprowadzenie i wyjaśnienie sposobu modlitwy charakterystycznego dla wspólnoty Taizé , który streszcza się w formule: „modlitwa prosta, modlitwa medytacyjna, modlitwa serca”. Podobne wprowadzenie teoretyczno-teologiczne znajdziemy w sekcji „śpiewy”, gdzie bracia przybliżają rolę śpiewu w modlitwie, którą żyją. Jednocześnie strona zawiera bogaty zbiór pieśni, pogrupowanych alfabetycznie. Do każdego utworu zamieszczono zapis nutowy oraz, co ważne dla osób, którym nuty w śpiewie nie przeszkadzają, nagrania poszczególnych głosów. Śpiewy dostępne są zatem faktycznie dla każdego. Bardzo bogata jest sekcja „medytacje i refleksje”. Zawiera ona rozważania Biblii, ale też pytania o wiarę i Biblię czy rozważania brata Aloisa, obecnego przełożonego wspólnoty. Znajdziemy tam też krótkie, kilkuzdaniowe, rozważanie na każdy dzień. Czasem mają one formę przypowieści, czasem są to autentyczne historie. 

Trzecia zakładka na stronie, „przyjazd do Taizé”, zawiera aktualności z życia wspólnoty oraz praktyczne informacje na temat przyjazdu do fraterni. Klikając na zakładkę „na świecie” możemy dowiedzieć się o różnych działaniach podejmowanych przez wspólnotę na różnych kontynentach. Ruch zapoczątkowany w Taizé rozwija się bowiem i promieniuje na wiele krajów.

Dodatkowym argumentem na rzecz lepszego poznania duchowości Taizé jest fakt, iż doroczne europejskie spotkanie młodych organizowane przez wspólnotę, w 2019 r. odbyło się we Wrocławiu. Choć nie cieszyło się ono takim zainteresowaniem jak ŚDM, to ośmielam się mniemać, iż jego duchowe owoce w życiu uczestników są równie piękne. A ponieważ styl modlitwy Taizé możemy stosować w naszej osobistej i wspólnotowej modlitwie, także podczas rekolekcji Ruchu, warto zajrzeć na opisywaną witrynę.