Słowo Boże

(155 -styczeń2008)

Wiara rodzi się z tego, co słyszymy

Gdy przeżywamy rok, w którym chcemy na nowo otworzyć się na wezwanie do ewangelizacji, musimy zatrzymać się nad Słowem Bożym. Ewangelizacja to przecież nic innego jak przekazywanie Słowa. Aby je przekazywać, trzeba je znać, trzeba nim żyć, trzeba za nim iść.

Formacja w Ruchu daje nam wiele okazji do obcowania ze Słowem Bożym. Nie ma spotkań formacyjnych bez sięgnięcia po Biblię, formacja podczas oaz rekolekcyjnych polega na słuchaniu przesłania biblijnego. Do stałego sięgania do Pisma Świętego wzywa nas piąty Drogowskaz Nowego Człowieka, wśród zobowiązań Domowego Kościoła jest regularne spotkanie ze Słowem Bożym. To wszystko ma służyć temu, by Słowo Boże naprawdę stało się naszym przewodnikiem i drogowskazem w życiu. Byśmy sięgali do niego nie dlatego, że takie przyjęliśmy zobowiązania czy takie są wymagania formacyjne, a po prostu z potrzeby serca.

Dopiero serce napełnione Słowem będzie naprawdę gotowe na to, by nieść je dalej, przekazywać innym.