Wokół początków życia

(219 -styczeń -luty2018)

z cyklu "Na pogodne wieczory"

Wspólne

Jola

Do zabawy przygotowujemy różne przedmioty lub zapisane nazwy przedmiotów na kartkach w ilości większej niż ilość uczestników. Każdy losuje jeden przedmiot lub karteczkę z nazwa przedmiotu. Następnie każdy mówi jakie wspólne cechy ma z przedmiotem. Np. korale – bardzo dobrze czuję się w otoczeniu innych, lubię harmonię, czasami jestem zamknięta w sobie… Zabawa do wykorzystania na zapoznanie się.