Rok Wiary

(187 - lipiec - sierpień 2012)

Zaradź memu niedowiarstwu

Krzysztof Jankowiak

Na jesieni rozpocznie się w całym Kościele Rok Wiary. W Ruchu Światło-Życie wkraczamy w ten rok nieco wcześniej – nowy rok pracy formacyjnej obok rozwijania hasła „Kościół naszym domem” jest również Rokiem Wiary Konsekwentnej. 

Benedykt XVI ogłosił Rok Wiary widząc zagubienie dzisiejszego świata i zagubienie chrześcijan w tym świecie. „Zdarza się obecnie dość często, że chrześcijanie bardziej troszczą się o konsekwencje społeczne, kulturowe i polityczne swego zaangażowania, myśląc, że wiara wciąż jest oczywistą przesłanką życia wspólnego. W rzeczywistości, założenie to nie tylko przestało być oczywiste, ale często bywa wręcz negowane” – pisze Papież. I dalej zdecydowanie oświadcza: „Nie możemy zgodzić się na to, aby sól utraciła smak, a światło było umieszczone pod korcem (por. Mt 5, 13-16). Także współczesny człowiek może na nowo odczuć potrzebę, by – jak Samarytanka – pójść do studni i słuchać Jezusa, który zachęca do wiary w Niego i czerpania z Jego źródła, tryskającego wodą żywą (por. J 4, 14)”.

Rok Wiary jest więc nam dany po to, abyśmy naszą wiarę umocnili i ożywili. W naszym Ruchu mamy oczywistego przewodnika na tej drodze – naszego Założyciela, ks. Franciszka Blachnickiego, nazwanego człowiekiem wiary konsekwentnej. Oto, co ks. Franciszek pisał o swoim doświadczeniu wiary:

„Dar wiary, która jako nowa, nadprzyrodzona rzeczywistość została mi wlana w jednym momencie w owym pamiętnym dniu – jako zupełnie nowe, nie ludzką mocą zapalone światło, które świeci nawet wtedy, gdy nie pada jeszcze na żaden przedmiot i trwa cicho, nieporuszenie jak gwiazda, świecąc w ciemnościach i sama będąc ciemnością. Ta rzeczywistość wiary – od tamtej chwili, bez przerwy przez 44 lata, określa całą dynamikę mego życia (…) . Nigdy w tym okresie nie przeżywałem wątpliwości co do wiary i nigdy nie miałem innych celów i dążeń, zainteresowań, poza wynikającymi z wiary (…). Wszystkie decyzje były podejmowane z motywacji wiary. (…) Cała moja wewnętrzna problematyka minionych 44 lat była również określona przez wiarę, były to etapy na drodze wiary”.