Ekumenizm

(139 - wrzesień - październik 2005)

...zgromadzić w jedno

Podczas Oazy Rekolekcyjnej Diakonii - a więc rekolekcji ukazujących całościową wizję Ruchu Światło-
-Życie - ma miejsce konferencja o zadaniach diakonii jedności. Mówi się wówczas między innymi o różnych kręgach jedności między ludźmi, pokazując że budowanie jedności należy do zadań Ruchu.
Wśród tych kręgów jedności wymieniana jest jedność między wszystkimi chrześcijanami. Ruch oazowy ma służyć budowaniu jedności między wierzącymi w Chrystusa, to należy do jego podstawowych zadań.
Jak w praktyce wygląda zaangażowanie ekumeniczne Ruchu? Przed kilku laty na kongregacji odpowiedzialnych padło takie pytanie: „Na temat dawnego zaangażowania ekumenicznego Ruchu powstał na KUL doktorat. Czy obecnie dałoby się napisać choćby pracę magisterską?”
To prawda, można wiele opowiadać o historii ekumenicznych kontaktów Ruchu, na tym tle codzienna rzeczywistość dzisiaj wygląda raczej blado. Wypada jednak zauważyć, że te dawne kontakty wiązały się głównie z pomocą ruchów amerykańskich (przede wszystkim Campus Crusade for Christ) przy tworzeniu programu formacyjnego Ruchu, czy z pomocą materialną - przesyłaniem żywności na oazy i drukowaniem Biblii. Dziś już tego typu pomoc na szczęście nie jest potrzebna, a utrzymywanie współpracy codziennej i zwyczajnej jest o wiele trudniejsze. Ruch w tym zakresie niestety nie odbiega od przeciętnej polskiego Kościoła, w którym ekumenizm traktowany jest jako swego rodzaju hobby, a większość osób zagadnięta na ten temat odpowiada: „na tym się nie znam”.
Jednak tak jak w zamyśle ks. Blachnickiego budowanie jedności między wierzącymi w Chrystusa miało być zadaniem całego Ruchu, tak samo nauczanie papieskie nie zostawia w tym zakresie wątpliwości - wszyscy katolicy są wezwani do troski o ekumenizm.