Komentarze do czytań - XXIX Niedziela zwykła

W I czytaniu Izajasz wypowiada proroctwo dotyczące króla perskiego Cyrusa. Choć nie należał do narodu wybranego, Bóg uczynił go swym narzędziem. Psalm responsoryjny zachęca do chwalenia Boga pośród wszystkich narodów. W Ewangelii usłyszymy o rozmowie Jezusa z uczniami faryzeuszów, którzy pytają, czy wolno płacić podatek Cezarowi. Drugie czytanie to początek 1 Listu do Tesaloniczan. Św. Paweł wraz z Sylwanem i Tymoteuszem pozdrawiają Tesaloniczan dziękując Bogu za ich wiarę.

oprac. AJ

Wezwanie z dzisiejszej Ewangelii, by „oddać Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga” jest skierowane do nas wszystkich. Żyjemy w świecie, w którym chrześcijanie przez swoją pracę i modlitwę mają dokonywać zmian na lepsze. Bóg przez każdego z nas chce działać i przemieniać ten świat.

oprac. NM

Co w naszym życiu należy do „cezara” a co do Boga? Czy mamy prawo wyznaczać Panu granice w tym, co może Mu się od nas „należeć”? To nie my wybieramy Boga, lecz On nas wybiera. To w Nim mieszka chwała i moc, która może nas uzdolnić do wielkich czynów. Bez Niego nie możemy nic. Oby Jezus, zaglądając w nasze serca, zobaczył w nich miejsce otwarte na Niego, by sam mógł przemienić nasze życie.

oprac. JK

Zostaliśmy powołani do tego, aby niosąc w świat wartości chrześcijańskie, nieść mu tym samym nadzieję, jaką sami otrzymujemy od Boga. Całym swoim życiem mamy się przyczyniać do uświęcania świata - być narzędziem w ręku Boga dla dobra wszystkich.

oprac. AD

Znajdź komentarze na inne dni