Komentarze do czytań - XXV Niedziela zwykła

Usłyszymy dziś dwie zapowiedzi męki i zmartwychwstania Chrystusa. Mówi o tym Księga Mądrości i mówi sam Jezus. Psalm jest ufną modlitwą zawierzenia Bogu. Św. Jakub pokazuje źródła niesnasek panujących między ludźmi, także i między chrześcijanami. Jezus tłumaczy Apostołom, jak ważna jest postawa służby.

oprac. AJ

Jezus przyszedł na świat, aby służyć, stanął po stronie słabych i uciśnionych. To nie władza i bogactwo są miarą wielkości człowieka, ale jego otwarcie na Boga i pełnienie czynów miłosierdzia.

oprac. NM

Ludzie pożądają władzy i wpływów. Dla materialnych zysków i władzy gotowi są manipulować i szkodzić innym. Nie tak jednak powinien postępować chrześcijanin. Nas powinna cechować łagodność i wyrozumiałość, gotowość do przebaczenia. Mamy przyjmować z prostotą i otwartym sercem tych, którzy są jak dzieci- nic nie mogą nam ofiarować oprócz szczerej wdzięczności. Oby każdy zobaczył w nas uczniów Chrystusa.

oprac. JK

Jezus przyszedł po to, by nas nauczyć bezinteresownej miłości. Objawia się ona przede wszystkim przez Jego mękę i zmartwychwstanie, które zapowiada swoim uczniom. Wyjaśnia też, że ta miłość objawia się też przez prostą troskę o drugiego człowieka, zatroszczenie się o niego w jego słabości, oddaje się w służbę drugiemu człowiekowi.

oprac. AM

Znajdź komentarze na inne dni