Komentarze do czytań - XXXII Niedziela zwykła

Pierwsze czytanie przynosi opis cudu jakiego dokonał Bóg przez Eliasza w Sarepcie Sydońskiej. Psalm sławi Boga troszczącego się o biednych i uciśnionych. Autor listu do Hebrajczyków wyjaśnia na czym polega ofiara przebłagalna Chrystusa. W Ewangelii Jezus przestrzega przed pozorami pobożności i stawia uczniom za wzór ubogą wdowę.

oprac. AJ

W liturgii Bóg przemawia do nas jasno i bezpośrednio. Wyrazem Jego bezwarunkowej miłości do człowieka było wydanie Swojego Syna na mękę i śmierć na krzyżu. Od nas Bóg oczekuje otwarcia na Jego słowo i pełnienia Jego nauki, gdyż wiara winna być połączona z uczynkami.

oprac. NM

Łaska Pańska pozostaje dla człowieka wielką tajemnicą. On chętnie wybiera ubogie wdowy i sieroty, chorych i złamanych na duchu, by okazać im łaskę i dobroć. Stokroć bardziej woli człowieka słabego, ale gotowego powierzyć Mu wszystko, niż tego, który obnosi się na zewnątrz ze swoją pobożnością, często nie odnajdując w niej duchowej głębi. Czy umiemy zaufać Bogu jak ubogie wdowy z dzisiejszych czytań?

oprac. JK

Znajdź komentarze na inne dni