Komentarze do czytań - II Niedziela Adwentu

W I czytaniu prorok Baruch roztoczy przed nami przepiękną wizję chwały Jerozolimy. W psalmie będziemy wysławiać wielkość Boga zamieniającego smutek w radość. W liście do Filipian św. Paweł pisze o dniu Chrystusa, na który przygotowują się wierzący. W Ewangelii usłyszymy wezwanie Jana Chrzciciela – „gotujcie drogi Panu”.

oprac. AJ

Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi, chce, abyśmy wzrastali w wierze i miłości, abyśmy budowali nowy porządek świata. On jest zawsze gotowy przyjść nam z pomocą, objawić swoją moc i miłosierdzie. Warunkiem jest tylko to, że świadomi naszego powołania jako chrześcijanie będziemy słuchać i wypełniać Jego słowa. Wsłuchujmy się więc w słowa dzisiejszej liturgii, abyśmy byli przygotowani, „czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa”.

oprac. NM

Wielkodusznie postąpił Pan z nami! On dziś przygotowuje nas na bliski już dzień Chrystusa. Dobro, które jest już zasiane w naszych sercach, ma teraz nas prowadzić ku prostowaniu krętych ścieżek naszego życia, abyśmy na dzień Jego przyjścia byli czyści i bez zarzutu. Obyśmy usłyszeli dziś głos wołającego na pustyni…

oprac. JK

Jan Chrzciciel, który poznał Jezusa jak Zbawiciela jeszcze w łonie matki, głosił Jezusa z całą swoją mocą i wiarą. Głosił zbawienie i nawoływał do nawrócenia. Dziś to my jesteśmy wezwani do tego, by nawoływać do powrotu na drogę Pana, jesteśmy tego świadomi?

oprac. AM

Bóg przychodzi pełen miłości. Odmienia los tych, którzy Mu ufają - prostuje ich ścieżki, wyrównuje doliny i pagórki. Wzywa nas do nawrócenia i doskonalenia się we wzajemnej miłości. Przychodzi do nas w swoim Słowie, abyśmy mogli być jak dzieci rozradowane tym, że Bóg o nas pamięta.

oprac. AD

Znajdź komentarze na inne dni