Komentarze do czytań - XIII Niedziela zwykła

Dzisiejszy fragment z 1 Księgi Królewskiej opisuje powołanie proroka Elizeusza. Psalm jest modlitwą człowieka, który całkowicie zaufał Bogu. Św. Paweł przypomina, że „ku wolności wyswobodził nas Chrystus” i wyjaśnia na czym polega wolność. Ewangelia pokazuje nam ludzi, którzy nie potrafili pójść za Jezusem.

oprac. AJ

„Ty ścieżkę życia mi ukażesz…” Te słowa psalmisty uwalniają nas od troski o dzień jutrzejszy. Bóg sam zaplanuje ścieżki naszego życia. Zabiera nas od naszej codzienności, byśmy podjęli służbę Bożą. Daje nam wolność, byśmy mogli w całości oddać się Jego woli. Obyśmy umieli odpowiedzieć bez wahania na wezwanie Pana: „Pójdź za Mną”.

oprac. JK

Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli zachęca nas, abyśmy porzucili wszystko to, co przesłania nam Jezusa i od Niego oddziela. Każdy chrześcijanin został powołany przez Boga, by był wolny od wszelkiego zła, by niósł pokój i jedność między ludzi. Jeśli pozwolimy prowadzić się w życiu Duchowi Świętemu, osiągniemy wolność i będziemy w stanie realizować nasze powołanie.

oprac. AD

Znajdź komentarze na inne dni