Komentarze do czytań - XXIX Niedziela zwykła

Pierwsze czytanie, zaczerpnięte z Księgi Wyjście opisuje walkę Izraelitów z Amalekitami. Izraelici zwyciężali gdy Mojżesz modlił się wnosząc w górę ręce. W drugim czytaniu św. Paweł wzywa Tymoteusza do wierności nauce apostołów, pokazuje zarazem ogromną rolę Pisma świętego. Kwestia wytrwałej cierpliwej modlitwy powraca w ewangelicznej przypowieści o niesprawiedliwym sędzi.

oprac. AJ

Wiara w Boga jest walką. Nastawaniem w porę i nie w porę, pouczaniem, podnoszeniem na duchu. Nieustannym wznoszeniem rąk do Pana. O naszą wiarę musimy nieustannie zabiegać i troszczyć się, szukać wsparcia w ludziach, którzy także szukają Boga. Wtedy On wysłucha wszystkich naszych próśb i zaspokoi nasze potrzeby. Oby nas zastał wierzącymi, gdy przyjdzie.

oprac. JK

Liturgia Słowa dnia dzisiejszego uczy nas, że wiara jest darem i zadaniem danym nam od Boga. Mamy w niej wzrastać poprzez poznawanie Pisma Świętego i osobistą relację z Bogiem na modlitwie. Dlatego wsłuchujmy się otwartym sercem w słowa Boga skierowane dziś do nas i trwajmy na modlitwie wraz ze wspólnotą Kościoła.

oprac. NM

Słowo Boże zachęca do wytrwałości – w modlitwie i w działaniu. Wytrwała modlitwa prowadzi do zwycięstwa i Bożego błogosławieństwa. Cierpliwość w działaniu rodzi owoce i kruszy nawet bardzo zatwardziałe serca. W tygodniu misyjnym jesteśmy wprost zapraszani przez Boga do mówienia o Nim w porę i nie w porę. Nie ma miejsc ani sytuacji, w których głoszenie Dobrej Nowiny o Chrystusie byłoby bezowocne czy bezzasadne. On sam uzdalnia swoich wybranych do dawania świadectwa, czuwa nad nimi i strzeże.

oprac. AD

Znajdź komentarze na inne dni