Komentarze do czytań - Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

W uroczystość Chrystusa Króla Słowo Boże stawia przed nami najpierw postać Dawida namaszczonego na króla całego Izraela. Psalm zachęca do radosnego wyjścia na spotkanie Pana. Piękny hymn z listu do Kolosan sławi Jezusa, Pana wszelkiego stworzenia, dawcę odpuszczenia grzechów i pokoju. Ewangelia przypomina, że nasz Król oddał za nas swoje życie na krzyżu.

oprac. AJ

Tyle ludzi stało pod krzyżem Jezusa… Tłum stał i patrzył, członkowie Wysokiej Rady, żołnierze, a nawet jeden z ukrzyżowanych razem z Nim szydzili z Niego. Tylko jeden człowiek, „dobry łotr” potrafił w momencie, gdy Chrystus odarty był ze wszystkiego i wydawał się zupełnie bezbronny zobaczyć w Nim Boga i zaufać w Jego miłosierdzie. Czy Jezus rzeczywiście jest Królem i Panem naszego życia, aby mógł do nas powiedzieć jak do pokornego złoczyńcy: „dziś ze Mną będziesz w raju”?

oprac. JK

Na krzyżu Jezus jest Królem, który przyciąga wszystkich do siebie i ofiarowuje nam zbawienie. Przez Niego otrzymujemy pojednanie, wolność i pokój. Wsłuchując się w słowa dzisiejszej liturgii, przygotujmy nasze serca na nadejście Pana i idźmy z radością na Jego spotkanie.

oprac. NM

Jezus Chrystus pochodził z królewskiego rodu Dawida. Jednak jego królowanie, które nigdy nie przeminie, jest inne niż wszelka władza znana na ziemi. Jezus zakrólował z krzyża, biorąc na siebie grzechy i słabości swojego ludu. Dzięki Niemu każdy z nas może mieć udział w Jego Królestwie na wieki.

oprac. AD

Znajdź komentarze na inne dni